Sökning: "yrkesval föräldrar påverkan barn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden yrkesval föräldrar påverkan barn.

  1. 1. Tjejers valmöjligheter : - en studie kring gymnasieval, yrkesval och framtid

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Bibbi Björk Eriksson; [2009]
    Nyckelord :Tjejer; gymnasieval; genus; etnicitet; identitet; yrkesval; vuxenblivande; framtid;

    Sammanfattning : Studien fokuserar på några tjejers gymnasieval, framtida utbildnings- och yrkesval samt framtidssyn. Det övergripande syftet är att tolka och analysera påverkansfaktorer i tjejers identitetssökande till vuxenlivet. LÄS MER