Sökning: "yrkesval"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet yrkesval.

 1. 1. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 2. 2. ”Utan min dyslexi så hade jag inte varit den jag är” En intervjustudie om vuxna med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; Självförtroende; Skoltid; Studieval; Yrkesval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Motivation till läsning och skrivning - med fokus på elever i årskurs f-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Pilbåge; [2019]
  Nyckelord :motivation; läsande och skrivande; lustfyllt lärande;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att ta reda på vilka faktorer som motiverar elever inom årskurs f-3 till läsning och skrivning. Frågeställningen lyder: Vad bidrar till elevers motivation gällande läsande och skrivande? För att kunna besvara syfte och frågeställning har en systematisk informationssökning genomförts. LÄS MER

 4. 4. "Du kan inte bygga en stabil mur om du inte har alla stenar." : Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annika Hagborg Olsson; Jaana Norman; [2019]
  Nyckelord :Logoped; speciallärare; specialpedagog; specialpedagogiska perspektiv; special- talpedagog; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse av bilden av funktionsnedsättningen språkstörning som den beskrivs av speciallärare, specialpedagoger, special-/talpedagoger och logopeder. Det finns ett behov av att utforska området då tidigare forskning gällande dessa yrkeskategoriers syn på språkstörning tycks vara begränsad. LÄS MER

 5. 5. Beror ditt yrkesval på dina syskon : En studie om placeringen i syskonskaran har något samband med ens yrkesprestige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dahlgren Therese; [2019]
  Nyckelord :Yrkesprestige; syskonposition; SIOPS Standard International Occupational Prestige Scale ;

  Sammanfattning : Yrkesprestige kan bidra till att påvisa trender och tendenser på arbetsmarknaden, vilket är viktigt att undersöka för att samhället ska kunna bidra med resurser där det behövs på bästa sätt. Denna studies syfte är att undersöka om syskonplaceringen påverkar ens yrkesprestige och om det finns ett samband mellan dessa. LÄS MER