Sökning: "yrkesval"

Visar resultat 21 - 25 av 252 uppsatser innehållade ordet yrkesval.

 1. 21. Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carolin Lee; Stina Öman; [2018-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. LÄS MER

 2. 22. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olika branscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar och tjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. LÄS MER

 3. 23. PSYKISK OHÄLSA OCH DESS EFFEKT PÅ KARRIÄRUTVECKLING : En studie med fokus på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Honey Maadani Parsapoor; Mrwet Ahma; [2018]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; ungdomar; utbildning; välbefinnande;

  Sammanfattning : I studien undersöks studie- och yrkesvägledares erfarenheter av psykisk ohälsa hos elever i gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledare är menad att finnas som stöd för dessaelever genom samtal i syfte att de ska kunna göra välgrundade studie- och yrkesval genom att ge tydlig information för att underlätta övergångar. LÄS MER

 4. 24. Betydelsen av praon till studie- och yrkesvalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Thorsell; Linnéa Vinjegaard; [2018]
  Nyckelord :Prao; Studie- och yrkesval; Handlingshorisont; Arbetslivsorienterade inslag;

  Sammanfattning : I februari 2018 fattade regeringen beslutet att prao, praktisk arbetslivsorientering, ska bli obligatorisk för samtliga elever i årskurs 8 och 9. Praons syfte ska vara att fungera som ett hjälpmedel inför elevers studie- och yrkesval. LÄS MER

 5. 25. Förutsättningar för vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Ridell; Alessandra Voscarelli; [2018]
  Nyckelord :Kompensatorisk vägledning; konstruktivistiskt förhållningssätt; Språkintroduktion; Kulturell bakgrund; Vägledningssamtal; Compensatory guidance; Constructivist approach; Counseling dialog; Cultural background; Language introduction;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka förutsättningar studie- och yrkesvägledare på språkintroduktionsprogram har för det individuella vägledningssamtalet. Utifrån detta utformades följande frågeställningar: vilka är vägledarnas förutsättningar för det individuella vägledningssamtalet med elever med annan kulturell bakgrund? Hur arbetar studie- och yrkesvägledaren med det individuella samtalet för att stötta eleverna i studie- och yrkesvalsprocessen? För att besvara uppsatsens frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ metod och genomförde sex intervjuer med studie- och yrkesvägledare på språkintroduktionsprogram. LÄS MER