Sökning: "yrket"

Visar resultat 16 - 20 av 1555 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 16. Att hålla sig informerad och uppdaterad inom yrket : en intervjustudie med barnbibliotekarier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikael Abrahamsson; Isabella Bergan; [2022]
  Nyckelord :Barnbibliotekarier; Informationspraktik; Informationssökning; Informationsanvändning; Informationsbehov;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to develop a deeper understanding of children’s librarians and their work related information practice, more specifically on how they stay informed and updated in their professional role. The empirical material was collected through six semi structured interviews with children’s librarians from different public libraries in Sweden. LÄS MER

 2. 17. En studie om sociala medier i förmedlingen : Sociala medier som marknadsföringskanal och dess effekter för enskilda fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adrian Melengic; Sef Sabah Rashid; [2022]
  Nyckelord :Real estate agents; marketing; social media; work life-balance; Fastighetsmäklare; marknadsföring; sociala medier; work life-balance;

  Sammanfattning : Bakgrund Mäklare som fenomen, det vill säga en aktör som står mellan två parter och försöker hitta en lösning som gynnar båda, är en företeelse som funnits i alla tider. I digitaliseringens tidsålder har mäklare också tagit steget ut på nätet och så även till plattformar för sociala medier, såsom Facebook och Instagram. LÄS MER

 3. 18. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av första tiden som yrkesverksam : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Julina Renlund; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; erfarenheter; nyutexaminerade sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemformulering – Sjuksköterskorna har ett massivt ansvarsområde över de patienterna som hen vårdar. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever känslor av glädje och stolthet i kombination med känslor av oro och rädsla. LÄS MER

 4. 19. “Jag vill vara barnmorska men inte till vilket pris som helst” : En kvalitativ studie om sex barnmorskors upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö inom förlossningsvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Erica Bäckemo; Petra Larsson; [2022]
  Nyckelord :Qualitative method; maternity care crisis; midwife; psychosocial work environment; Kvalitativ metod; förlossningskrisen; barnmorska; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Förlossningskrisen beskrivs som en kris som eskalerat under 2021. Problematiken har däremot pågått under många år. Denna studie syftade till att undersöka barnmorskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön inom förlossningsvården. Kvalitativ metod tillämpades. LÄS MER

 5. 20. Fysik i förskolan - förskollärares synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Therese Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Views; physics; physics teaching; preschool; preschool teacher; Fysik; fysikundervisning; förskola; förskollärare; synsätt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap kring förskollärares synsätt på fysik iförskolan. För att undersöka detta har halvstrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts medfem utbildade förskollärare i olika åldrar och verksamma år inom yrket. LÄS MER