Sökning: "yrket"

Visar resultat 6 - 10 av 1549 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 6. Att vara ny inom yrket : Processen mot det patientsäkra arbetet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Sandra Andersson; Gina Hästner; [2022]
  Nyckelord :Benner; Litteraturöversikt; Nyutexaminerad Sjuksköterska; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Det (o)manliga sociala arbetet : En litteraturöversikt kring män, maskulinitet och deras positioner inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Edvin Eldelid; Ian Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :men; social work; female-dominated profession; masculinity; social worker; hegemonic masculinity; män; socialt arbete; kvinnodominerat yrke; maskulinitet; socionom; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om mäns positioner i socialt arbete samt hur genus påverkar yrkesutövningen. Studiens metod är en allmän litteraturöversikt och dess empiriska material består av elva vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 8. Skolkuratorers arbete på högstadieskolor : En kvalitativ studie av skolkuratorers möjligheter och begränsningar för att främja ungdomars psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Finnhult; Maja Ekelius; [2022]
  Nyckelord :School counselor; high school students; mental illness; opportunities; limitations; resources; Skolkurator; högstadieelever; psykisk ohälsa; möjligheter; begränsningar; resurser;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to gain an increased knowledge of the work that school counselors carry out in junior high schools to promote mental health and what opportunities and limitations there are in the profession as a school counselor. The empirical material has been collected through six semi-structured interviews with school counselors who work at various junior high schools. LÄS MER

 4. 9. Varför just idrottslärare? – En kvalitativ studie om idrottslärares perspektiv på sitt yrkesval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Annika Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Teaching profession; Physical education teacher; Career choice; Profession problems; Läraryrket; Idrottslärare; Yrkesval; Yrkesproblematik;

  Sammanfattning : Enligt en prognos från Skolverket (2021) visar det att lärarbristen på behöriga lärare är alldeles för hög, vilket kan orsaka allvarliga konsekvenser om detta inte åtgärds. Vilket gör det intressant att undersöka vad som får folk att välja läraryrket eller får folk att lämna. LÄS MER

 5. 10. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det första yrkesverksamma året

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Martina Fernqvist; Towa Rapp; [2022]
  Nyckelord :Nyutbildad sjuksköterska; erfarenhet; första yrkesverksamma året;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Sjuksköterskeyrket kräver en akademisk utbildning för att få en yrkeslegitimation. Som nyutbildad sjuksköterska (NUS) är det viktigt med en mentor för att få det stöd samt den feedback som behövs för att utveckla ett professionellt självförtroende. LÄS MER