Sökning: "ytanvändning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ytanvändning.

 1. 1. YTSNÅLA TRAFIKLÖSNINGAR OCH SEN DÅ? - En jämförande studie om hur överbliven trafikyta disponeras vid övergången till ytsnåla trafiklösningar i Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :André Alfonsson; Vicky Emmanouil; [2019]
  Nyckelord :Ytanvändning; Ytsnåla trafiklösningar; Trafik; Örebro kommun; Helsingborg kommun; Norrköping kommun; Gång; cykling; kollektivtrafik; bil; GC; KT;

  Sammanfattning : Ytan är en av kommunernas viktigaste resurser. På ytan spenderar människor sin vardag, möter andra människor, bygger tillit, utbyter idéer och förväntar sig kunna transportera sig på ett enkelt och bekvämt sätt. Transporter är nära förknippat med ytanvändning där det finns tydliga samband mellan de två. LÄS MER

 2. 2. Logistik vid förtätning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Egzon Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Försörjningskedjor; Förtätning; Byggherre; Kommun; Samordning; Logistics; Supply Chain Management; Construction; Client; Municipality; Densification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning och byggande i urbana miljöer innebär stora utmaningar för alla inblandade parter, stadens invånare, verksamheter och besökare. Låg effektivitet- och produktivitetsutveckling i byggbranschen, tillsammans med ökade miljökrav är ett par av de främsta utmaningarna. LÄS MER

 3. 3. Mer bostadsarea med tunnare ytterväggar : En studie av dagens ytterväggar och dess inverkan på byggnadens ytanvändning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonathan Karlsson; Philip Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyckeltal för lokaluttnyttjande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Olof Johansson; [2008]
  Nyckelord :nyckeltal; lokaleffektivitet; lokalutnyttjande; ytanvändning; Folktandvården;

  Sammanfattning : För att åstadkomma ett optimalt utnyttjande av fastigheterna, utifrån verksamhetens lokal och servicebehov behövs en lokalförsörjningsstrategi. Med lokalförsörjningsstrategin vill man uppnå flexibilitet så att lokalerna snabbt kan anpassas i takt med att verksamhetens behov förändras, samt eliminera lokalernas begränsningar som påverkar lokalerna på ett negativt vis och tillfredställa företagets behov av att öka eller minska fastighetsytorna 1). LÄS MER