Sökning: "ytbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet ytbehandling.

 1. 1. Fake it til you make it? : En studie i alternativa fyllnadsmaterial för mindre fanerskador.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Caroline Linnell; [2019]
  Nyckelord :Möbelkonservering; konservering; faner; fanerskada; fyllnadsmaterial; möbelrestaurering; restaurering; ytbehandling; kulturarv; hantverk;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om en studie i alternativa fyllnadsmaterial för mindre fanerskador. Syftet är att tydliggöra och vidga konservatorns palett av alternativa fyllnadsmaterial och skapa riktlinjer för lagning av mindre fanerskador med hjälp av dessa material. LÄS MER

 2. 2. Adhesive Performance of UV-cured Clearcoat on Galvanized Steel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Khanh Trinh; [2019]
  Nyckelord :galvanized steel; UV-cured coatings; adhesion; UV-lack; galvaniserat stål; ytbehandling; vidhäftning; egenskaper;

  Sammanfattning : A study has been carried out regarding the possibility for application of UV-cured coatings on different pretreated galvanized steel, in coil coating application. In order to address the questions about whether the adhesion will be affected and how, when combining respective coating with a steel substrate. LÄS MER

 3. 3. Understanding interfaces in thin-film solar cells using photo electron spectroscopy. : Effect of post-deposition treatment on composition of the solar cell absorber.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Henrik Hansson; [2019]
  Nyckelord :solar cell; P-N junction; CIGS; PES; cross section;

  Sammanfattning : The increasing demand of renewable energy is the big driving force for the research and development of more efficient solar energy conversion solutions. Solar cells, which use the photovoltaic effect to convert the photon energy to electrical current, are an important solar energy conversion technique. LÄS MER

 4. 4. Handhyvling av fönsterkarm, ramverkspaneler och foder : Till Regnaholms herrgård

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för design

  Författare :Sakarja Gajicki; [2018]
  Nyckelord :Handverktyg; handhyvling; profilhyvlar; byggnadshantverk; fönster; ramverkspanel; hyvla svängt; Regnaholms herrgård; 1700-tal; fönsterkarm; foder; svängt foder; rubank; fönsternisch;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om att utföra byggnadshantverk med handverktyg. Syftet är att få erfarenhet av en arbetsprocess som har varit, men idag inte längre är en självklarhet för snickare. Hantverket som utförs är delar av ett fönster till Regnaholms herrgård i Östergötland och innefattar karm, ramverkspaneler i nischen samt foder. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av två konstruktionslösningar för en hjulaxel till en åkattraktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Patrik Hedberg; Haidar Shibli; [2018]
  Nyckelord :shaft; rollercoaster; FEM; FFM; finite fracture mechanics; axel; åkattraktion; vagn; FEM; FFM; finite fracture mechanics;

  Sammanfattning : Detta arbete genomförs på uppdrag av Skara Sommarland. Arbetet är till stor del baserat på att utföra en jämförande studie mellan två hjulaxlar till en åkattraktion. Den befintliga axeln består av tre delar, två axelpar och ett centerfäste, medan den nya designen av axeln enbart består av en del. LÄS MER