Sökning: "ytlig förståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden ytlig förståelse.

 1. 1. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 2. 2. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 3. 3. Politik under personliga omständigheter: En kvalitativ studie av narrativen i partiledaren Ebba Buschs videobloggar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lisa-Mari Gardelius; Joacim Börjesson; [2020]
  Nyckelord :personalisering; politisk kommunikation; personliga berättelser; politiska berättelser; socialsemiotik; narrativ analys; sociala medier; videoblogg; personalization; political communication; personal narratives; political narratives; social semiotic; narrative analysis; social media; video blogs; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the personalization of politics and aims to investigate how personal and political narratives are constructed and related to each other on a politician's own communication channel. Previous research has tended to disregard these channels and mainly focused on personalization from a news media perspective. LÄS MER

 4. 4. Svenska ungdomars uppfattning av sexualkunskapen de får i skolan : En kvalitativ studie med fokus på upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Sarah Forster; [2019]
  Nyckelord :sexual education; adolescents; perception; Sweden; qualitative method; sexualkunskap; ungdomar; uppfattning; Sverige; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Sexualkunskapen i skolan är viktig för att guida ungdomar framåt i livet, där vissa skolor lyckas bättre med denna uppgift än andra. Forskning kring resultat av sexualundervisningen finns, men studier som undersöker ungdomarnas uppfattning är mer sällsynt. LÄS MER

 5. 5. Didaktiken i praktiken : En intervjustudie om kunskaper, förmågor och ambitionerinom historiedidaktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Hektor; [2019]
  Nyckelord :Historia; gymnasiet; ämnesdidaktik; skoldebatt; läroplan; GY2011;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med föreliggande studie är att bidra med empirisk data till ettområde som förefaller sakna sådan: lärarnas syn på kunskap i sin yrkesutövning. Ytterligareett syfte är att nyansera den skoldebatt som förts kring reformerna 2011. LÄS MER