Sökning: "yttemperatur"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet yttemperatur.

 1. 1. Styrning av en roterande sorptionsavfuktare i en oventilerad ishall

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Simon Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Ice rink arena; control strategy; dehumidification; condensation; dewpoint; solid desiccant dehumidifier; energy efficiency; Ishallar; styrning; avfuktning; kondens; daggpunkt; roterande sorptionsavfuktare; energieffektivisering;

  Sammanfattning : Kondensbildning är ett stort problem i ishallar vilket leder till stora konsekvenser ifall det inte åtgärdas. Installation av ett avfuktningssystem är ett måste i ishallar men det betyder högre energianvändning. LÄS MER

 2. 2. Väderprognoser på lång räckvidd och säsongsmodellers prestanda utifrån allmänhetens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Viktor Bergman; [2020]
  Nyckelord :S2S; long range forecasting; SEAS5 verification; Europe; public perspective; S2S; långtidsprognos; SEAS5 verifikation; Europa; allmänhetens perspektiv;

  Sammanfattning : Långtidsprognoser beskriver gapet mellan väderprognoser och klimatmodeller som förutspår klimatförändringar p.g.a. den globala uppvärmningen. LÄS MER

 3. 3. Sopsaltning som halkbekämpningsmetod på olika höjdnivåer i Jönköping : En studie för att utforska och undersöka kunskapsläget gällande sopsaltning i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anton Petersson; Alia Abdulsahib; [2019]
  Nyckelord :Breddgrader; DYS-spridare; GC-väg; Höjdskillnad; Saltlake; Sopsaltning; Tallriksspridare; VVIS-puck; Yttemperatur;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The issue that this report addresses revolves around sweep-salting of footways and cycleways. More specifically, it focuses on the fact that large differences in elevation can lead to varying land surface temperatures, which, in turn, complicates winter maintenance when using the sweep-salting method. LÄS MER

 4. 4. Vad kommer 1 % höjning av krontäckningsgraden få för effekt för Möllevångens lokalklimat? : en analys av projektet Grönare Möllan med fokus på ekosystemtjänsten temperaturreglering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :urban värmeö; yttemperatur; strålningstemperatur; trädkrontäckning; temperaturreglering;

  Sammanfattning : Uppsatsen innefattar en vetenskaplig analys av den faktiska effekten av att höja trädkrontäckningsgraden i en urban miljö i Malmö mätt i ekosystemtjänsten temperaturreglering. Bakgrunden är projektet Grönare Möllan som drivs av Malmö stad och omfattar en plantering av 163 nya träd inom området Möllevången som är 53 hektar stort, vilket enligt kommunens egna beräkningar kommer höja krontäckningsgraden med 1 %. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

  Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER