Sökning: "ytterbygg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ytterbygg.

  1. 1. Praktisk tillämpning av Lean Production : En möjlig väg till minskat slöseri

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Caroline Lindblad; [2014]
    Nyckelord :Praktisk tillämpning av lean production; effektivisering av byggprocess; ytterbygg; svensk markentreprenad; markarbete; anläggning;

    Sammanfattning : Utländsk arbetskraft konkurrerar allt mer om arbetstillfällen i form av lägre löner och produktionskostnader. Detta gäller inte minst inom bygg- och anläggningsbranschen. Ett sätt att effektivt minska kostnader är att undersöka hur eventuellt slöseri kan undvikas. LÄS MER