Sökning: "yttrandefrihet internet"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden yttrandefrihet internet.

 1. 1. Sociala medier, en mänsklig rättighet? : En studie på Ugandas införande av OTT-skatten och dess förenlighet med yttrandefriheten.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Erika Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Uganda; OTT; Freedom of speech; Banjul Charter; social media; Yttrandefrihet; Sociala medier; Uganda;

  Sammanfattning : Is social media a human right? The first of July 2018 the Ugandan government implemented a new tax on social media, called “Over-The-Top” tax which includes over 60 social media platforms. The tax needs to be paid before entering the social media platforms such as Facebook, Instagram, LinkedIn and Whatsapp. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotek och hållbart nätklimat: : En kvalitativ studie om hur folkbibliotekets ansvar och arbete med att förespråka hållbart nätklimat uppfattas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Marchione; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; digitalisering; hållbart nätklimat; demokrati; yttrandefrihet; socialt ansvarstagande;

  Sammanfattning : Digitalization is spreading wide throughout society. The open, and free, internet equals new possibilities – but also difficulties regarding freedom of speech and development of democracy. LÄS MER

 3. 3. Brace yourselves, meme ban is coming (?) - En undersökning av det nya copyrightdirektivet i ljuset av yttrandefriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Sandin; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; immaterialrätt; copyrightdirektivet; yttrandefrihet; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever since the rise of the internet, the copyright legislation has been forced to modernize to be able to cope with situations where copyright protected materials are spread across the internet in new ways and in a greater magnitude than before. Through file sharing, streaming and sharing of material via social media platforms protected work can easily be spread to large groups. LÄS MER

 4. 4. Länkskatt och uppladdningsfilter : analys av mediedebatten om förslaget till upphovsrättsdirektiv för EU:s inre digitala marknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jessika Nord; Desiree Monsen; [2019]
  Nyckelord :Opinionsjournalistik; EU; Konvergenskultur; Upphovsrätt; Yttrandefrihet; Demokrati; Internet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar mediedebatten om EU:s förslag till direktiv om upphovsrätt för den digitala inre marknaden, “Directive on copyright in the digital single market”, med fokus på artikel 11 och 13, vanligtvis omdebatterade som “länkskatt” och “uppladdningsfilter”. Med hjälp av teorier om konvergenskultur, deltagarjournalistik och deliberativ demokrati har vi med metoden textanalys undersökt debattartiklar för att ta reda på vilka argument som fördes i mediedebatten. LÄS MER

 5. 5. Twitter, Tumblr, troll och porr : Om sociala mediers ansvar för yttrande- och informationsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Emanuel Thorslund; [2019]
  Nyckelord :sociala medier; yttrandefrihet; informationsfrihet; censur; mellanhandsansvar; rättsinformatik; digitala rättigheter; grindvakter; neutralitet; ansvar; mellanhänder; informationsdistribution; plattform; medier; EKMR; Europakonventionen; RF; regeringsformen; EU-stadgan; Facebook; Twitter; Tumblr; YouTube; Instagram;

  Sammanfattning : There has, for the past few decades, been an increasing tendency from states to hold social media and other information intermediaries liable for the illicit or undesirable speech of their users. Much less debated, however, has been the question of intermediary responsibility for the freedom of speech and information of internet users. LÄS MER