Sökning: "yttrandefrihet mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden yttrandefrihet mänskliga rättigheter.

 1. 1. Hur yttrande- och pressfriheten begränsas av Ungerns regering i samband med desinformation om Covid-19

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Thorsson; [2021]
  Nyckelord :Ungern; yttrandefrihet; pressfrihet; demokrati; desinformation; kritisk diskursanalys; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur och varför diskursen kring den ungerska regering-ens dominans och makt är problematisk för journalister i landet. Ungern har fått mycket kritik angående sin Covid-19-lagstiftning, vilket motiverar problematiseringen kring detta. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragning mellan yttrandefrihet och förtal - Rättsväsendets hantering av fall med koppling till #metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Österberg; [2021]
  Nyckelord :Freedom of speech; defamation; border; gender perspective; indirect discrimination; #metoo; sexual assault; social media. Gränsdragning; förtal; yttrandefrihet; könsperspektiv; indirekt diskriminering; sexualbrott; sociala medier.; Science General; General Works; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The border between freedom of speech and defamation - how does the judicial system handle cases linked to #metoo. In the aftermath of the #metoo movement, questions arises about the border between freedom of speech and defamation. LÄS MER

 3. 3. Yttrandefrihet i Turkiet utifrån två rättsfall - En argumentationsanalys av två rättsfall om yttrandefrihet i Turkiet och hur de förhåller sig till de samhällsfunktionella teorierna sannings-, demokrati- och toleransargumenten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rojin Tutak; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Yttrandefrihet; Turkiet; Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Art. 10; Art. 301 Key words: Freedom of expression; Turkey; European Court of Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights; Article 10; Article 301; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how Turkey has dealt with freedom of expression. This study analyzes two court cases in which the European Court of Human Rights determined that Turkey failed in its obligation to protect the freedom of expression of two of its citizens, Hrant Dink and Selahattin Demirtaş. LÄS MER

 4. 4. Journalistikens förändrade förutsättningar i Ogaden : En studie om villkor för utövandet av yttrandefrihet och dess förändring mellan åren 2017 och 2019 i Ogaden i Etiopien

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Lise Johansson Kalén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hate speech eller yttrandefrihet? - En kvalitativ innehållsanalys om Nordiska Motståndsrörelsens politiska mål

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alexandra Jannesson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; yttrandefrihetsgrundlagen; hate speech; Ulf Petäjä; NMR; sanning; demokrati; tolerans; CERD; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har växt sig allt starkare och fått ett allt större fäste i Sverige, trots att NMR har förbjudits i grannlandet Finland får de fortfarande verka fritt i Sverige, med yttrandefriheten som skydd. Men till vilket pris? Sverige har fått återkommande kritik från CERD:s rapporter där de uttrycker orosmoln angående Sverige och våra rasistiska organisationer. LÄS MER