Sökning: "yttrandefrihet på Internet"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden yttrandefrihet på Internet.

 1. 1. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER

 2. 2. En gammal lagstiftning i ny kostym? En rättslägesanalys med särskilt fokus på domstolarnas tolkning och tillämpning av brottet olaga integritetsintrång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Sandgren; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; olaga integritetsintrång; förtal; empirisk undersökning; rättstillämpning; brott; PUL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The crime of unlawful invasion of privacy took effect in Swedish legislation January 1st 2018 and was introduced as part of the political work to modernize Swedish criminal law to be able to meet the legal challenges in our increasingly digitized society in a more satisfactory way. The rise of the Internet has had positive as well as negative consequences, for individuals as well as for the democratic society at large. LÄS MER

 3. 3. Jorden runt på 80 millisekunder. En rättsvetenskaplig uppsats om huruvida brotten förtal och olaga integritetsintrång är tillräckligt anpassade till dagens internetanvändning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vilma Moks; [2023]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; yttrandefrihet; internet; digitalisering; förtal; olaga integritetsintrång; spridning; uppgift; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a world where an increasing portion of our lives takes place online, new elements to consider emerge that affect our realities. In a digital era where people can hide behind their screens, the spread of gossip, private photos, and harassment has gained new life. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihet och lojalitetsplikt inom ramen för den anställdes privatliv - En jämförande analys av arbetsgivarens möjlighet att sanktionera en arbetstagare inom privat respektive offentlig sektor till följd av ett agerande på fritiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Paulin; Lovisa Hansson; [2023]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; yttrandefrihet; fritid; internet; privatliv; Europakonventionen; arbetsrättsliga sanktioner.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A contract of employment comes with the assumption that both the employer and employee acts loyal towards one another. Furthermore, the use of internet has increased immensely during the last couple of years. LÄS MER

 5. 5. Dömd men inte glömd - En studie av vissa svenska söktjänsters behandling av brottsuppgifter samt av förhållandet mellan rätten till skydd för personuppgifter och rätten till yttrande- och informationsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Kanon; [2022]
  Nyckelord :Offentlig rätt; EU-rätt; IT-rätt; Konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, there are a number of websites that collect public documents and make them available through a search service. Internet users can use such a search service, often after paying a fee, to find out, for example, whether someone appears in a criminal conviction. LÄS MER