Sökning: "yttrandefrihet sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden yttrandefrihet sociala medier.

 1. 1. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER

 2. 2. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER

 3. 3. Samhällsfenomen eller Samhällsproblem? : En kvantitativ studie om sambandet mellan sociala medier och kränkningskulturen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Zabel; Rebecca Bjureberg; [2023]
  Nyckelord :Kränkning; kultur; identitet; sociala medier; yttrandefrihet.;

  Sammanfattning : Insult and the personal experience of being insulted constitute an ongoing societal issue. Despite the existence of a legally defined definition of insult, a new and controversial culture known as “the culture of offense” has emerged. LÄS MER

 4. 4. Ungas politiska deltagande på sociala medier : Ungas upplevelser av det politiska klimatet på sociala medier under den svenska valrörelsen 2022

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Belinda Andersson; Fabian Omoomian; [2023]
  Nyckelord :Politiskt deltagande; politiskt engagemang; unga människor; sociala medier; projektorienterade identiteter; politiskt intresse; yttrandefrihet; censur;

  Sammanfattning : During recent years, there has been a major change in the way people engage in politics. The introduction of social media to the world, as well as the fact that the number of members of political parties has halved between 1990 and 2010, are part of a major shift in the study of political participation and engagement. LÄS MER

 5. 5. Computational disinformation and its impact on freedom of expression : An analysis on disinformation on Meta’s platforms impact on Swedish constitutional freedom of expression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Männikkö; [2022]
  Nyckelord :Desinformation; konstitutionell yttrandefrihet; sociala medier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER