Sökning: "yttrandefrihet turkiet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden yttrandefrihet turkiet.

 1. 1. Yttrandefrihet i Turkiet utifrån två rättsfall - En argumentationsanalys av två rättsfall om yttrandefrihet i Turkiet och hur de förhåller sig till de samhällsfunktionella teorierna sannings-, demokrati- och toleransargumenten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rojin Tutak; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Yttrandefrihet; Turkiet; Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Art. 10; Art. 301 Key words: Freedom of expression; Turkey; European Court of Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights; Article 10; Article 301; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how Turkey has dealt with freedom of expression. This study analyzes two court cases in which the European Court of Human Rights determined that Turkey failed in its obligation to protect the freedom of expression of two of its citizens, Hrant Dink and Selahattin Demirtaş. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie av Undantagstillståndet i Turkiet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cemal Yilmazer; Daniela Cudic; [2016]
  Nyckelord :undantagstillstånd; mänskliga rättigheter; yttrandefrihet; rights based approach; fallstudie; Freedom House; AKP; Recep Tayyip Erdoğan; Agamben.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Yttrandefrihet - En av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Ändå tillgodoses den inte i Turkiet efter införandet av undantagstillståndet om man tittar på rapporter framtagna av Freedom House, Amnesty International och UNDP som alla har ett människorättsbaserat perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Internet och yttrandefrihet? : En kvalitativ studie av utmaningar och möjligheter för yttrandefrihet online i Turkiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fanny Ståhlkrantz Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines the challenges and opportunities for freedom of expression online in Turkey. A qualitative content analysis has been carried out, using annual country reports from Freedom House and the European Union. The analysis is informed by Evgeny Morozov’s theory of internet control. LÄS MER

 4. 4. Estetiken & politiken : En semiotisk studie av Carl Johan De Geers affischer från 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Mathias Lindahl; [2015]
  Nyckelord :Carl Johan De Geer; affischer; politik; alternativpolitik; alternativrörelsen; Barthes; semiotik; bildanalys;

  Sammanfattning : Den svenska alternativrörelsen frodades under 1960- och 1970-talet och introducerade för det svenska folket en rad alternativa tankar om hur ett samhälle kan se ut. Rörelsen ifrågasatte tidigare givna auktoriteter och lyck­ades på det viset väcka den politiska debatten om bland annat miljö, jämställdhet och utrikespolitik. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihet i Turkiet utifrån artikel 301

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hanna Larsdotter; [2009]
  Nyckelord :yttrandefrihet; Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; Turkiet; artikel 301;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera Turkiets lagstiftnings tillämplighet med artikel 10 i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Jag har valt att fokusera på artikel 301 i den turkiska brottsbalken. LÄS MER