Sökning: "yttrandefrihet usa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden yttrandefrihet usa.

 1. 1. Att förbjuda en åsikt: Hur västerländska demokratier hanterar extrema partier.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Hegardt; Henrik Sandbacka; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; tolerans; extremism; extrema partier; Karl Popper; Cas Mudde; William Downs; yttrandefrihet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats grundar sig i någonting som kallas Toleransparadoxen ­ ett statsvetenskapligt problem som handlar om hur demokratiska stater hanterar odemokratiska åsikter. Vi valde att testa frågan i praktiken genom att titta på hur fyra olika västerländska demokratier har valt att bemöta extrema partier ­ vilket vi definierar som partier som inte efterlever de grundläggande demokratiska värderingarna. LÄS MER

 2. 2. Ett symboliskt krig? Yttrandefrihet och moraliskt ansvar på bokmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Rebecca Dannerhäll; [2018]
  Nyckelord :Freedom of speech; Bokmässan; Nya Tider; capital theory; gatekeeper; responsibility; yttrandefrihet; Simon Schuster; kapitalteori; grindvakt; ansvar; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Två av de senaste stora mediedreven på bokmarknaden i Sverige och i USA hade båda centrala frågor rörande yttrandefrihet och ett företags moraliska ansvar gällande vad som publiceras och därmed ges en plattform. Dessa två mediedrev var att den s.k. LÄS MER

 3. 3. Estetiken & politiken : En semiotisk studie av Carl Johan De Geers affischer från 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Mathias Lindahl; [2015]
  Nyckelord :Carl Johan De Geer; affischer; politik; alternativpolitik; alternativrörelsen; Barthes; semiotik; bildanalys;

  Sammanfattning : Den svenska alternativrörelsen frodades under 1960- och 1970-talet och introducerade för det svenska folket en rad alternativa tankar om hur ett samhälle kan se ut. Rörelsen ifrågasatte tidigare givna auktoriteter och lyck­ades på det viset väcka den politiska debatten om bland annat miljö, jämställdhet och utrikespolitik. LÄS MER

 4. 4. Humanizing the Digital Age: A Right to Be Forgotten Online? An EU–U.S. Comparative Study of Tomorrow's Privacy in Light of the General Data Protection Regulation and Google Spain v. AEPD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Kulevska; [2014]
  Nyckelord :Google Spain v. AEPD; General Data Protection Regulation; GDPR; Directive 95 46 EC; EU Commission; Vivianne Reding; Barack Obama; Consumer Privacy Bill of Rights; Humaniazing; Digital Age; forgetting; remembering; reconceptualising; expiration dates; personal data; Digital Persona; Cognitive Adjustment; Transatlantic Clash; First Amendment; Communications Decency Act Section 230; Facebook; Google; DMCA; Digital Millennium Copyright Act; search engine; deletion responsibility; future of your past; user agreements; deletion; freedom of information; freedom of expression; U.S. Law; EU Law; Privacy Law; CJEU; The Court of Justice of the European Union; defamation; The Right to Be Forgotten; European Union; U.S.–EU Safe Harbour Agreement; WIkipedia; social media websites; data controller; best practice agreement; globalization; the Internet; Internet Law; Cyber Law; Global Technology; Berkman Center for Internet and Society at Harvard Law School; U.S.A.; EU Commissioner; Technology; harmonize; cross-border collaboration; Professor Ulf Maunsbach; Faculty of Law at Lund University; Professor Christopher Gibson; Suffolk University Law School; David Larochelle; Lead Engineer.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Eftersom snabb teknisk utveckling och globalisering har förändrat sättet på vilket vi anförtror oss personuppgifter till webbplatser för sociala medier samt sökmotorer, har den Europeiska kommissionen föreslagit en ny dataskyddsförordning som kommer att förbättra skyddet för den personliga integriteteten på internet för medborgarna i EU. Då den med stor sannolikhet träder i kraft år 2016 kommer ett av de stora tilläggen från det nuvarande dataskyddsdirektivet 95/46/EC att vara den så kallade rätten att bli bortglömd. LÄS MER

 5. 5. Demokrati i Kuwait : En jämförelse mellan den officiella och inofficiella bilden av demokrati i Kuwait.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för orientaliska språk

  Författare :Martin Säfström; [2008]
  Nyckelord :Demokrati; Kuwait; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att jämföra den officiella bilden av demokrati i Kuwait, såsom den beskrivs i konstitutionen från 1962, med den bild som externa oberoendeaktörer ger vad gäller demokrati i landet. Den externa bilden hämtades från olika FNrapporter, Human Rights Watch, Amnesty International och The Bureau ofDemocracy, Human Rights and Labour. LÄS MER