Sökning: "yttrandefrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet yttrandefrihet.

 1. 1. "Också en demokrati behöver kunna försvara sig själv". En kulturkritisk och rättsfilosofisk studie av hur samhället försöker hantera fascism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ebba Wahlbom; [2019-08-08]
  Nyckelord :fascism; demokrati; yttrandefrihet; hegemoni; brytningstid; diskurs; nyliberalism;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how different actors in society discusses how societyshould handle fascist organisations. This includes politicians, journalists, the legalsystem and activists and antifascists. LÄS MER

 2. 2. Om yttrandefrihet efter det nya upphovsrättsdirektivet : Artikel 13 och dess uppladdningsfilter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Studencki; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sociala medier, en mänsklig rättighet? : En studie på Ugandas införande av OTT-skatten och dess förenlighet med yttrandefriheten.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Erika Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Uganda; OTT; Freedom of speech; Banjul Charter; social media; Yttrandefrihet; Sociala medier; Uganda;

  Sammanfattning : Is social media a human right? The first of July 2018 the Ugandan government implemented a new tax on social media, called “Over-The-Top” tax which includes over 60 social media platforms. The tax needs to be paid before entering the social media platforms such as Facebook, Instagram, LinkedIn and Whatsapp. LÄS MER

 4. 4. You can’t use confusion to dilute a famous brand : A comparative study of the approaches of the EU and South Africato dilution

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kabelo Mutubi; [2019]
  Nyckelord :Trademark law; European Union Trademark law; Dilution; Comparative law; freedom of expressions; South Africa; Varumärkesrätt; Europeiska unionen Varumärkesrätt; Utspädning; Jämförande lag; yttrandefrihet; Sydafrika;

  Sammanfattning : The primary objective of the study as contained in this thesis is the discussion of the approaches to dilution taken by the legal systems of the European Union and South Africa. Although a comparative methodology is employed the discussion grounds the separate development of the anti-dilution provisions in both systems first before discussing comparisons and diverging approaches (should they exist). LÄS MER

 5. 5. Kontroversiella frågor - en lärares vardag? : En intervjubaserad studie kring lärares uppfattning av kontroversiella frågor i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nadim Khan; [2019]
  Nyckelord :Upper secondary school; controversial issues; freedom of speech; democracy; controversial issues management; teaching.; Gymnasieskolan; kontroversiella frågor; yttrandefrihet; demokrati; kontrovershantering; undervisning.;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med verksamma samhällskunskapslärare angående kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. Bland respondenterna arbetar vissa lärare på yrkesinriktade och andra på studieförberedande gymnasieskolor. LÄS MER