Sökning: "yttrandefrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade ordet yttrandefrihet.

 1. 1. Rektorers beslutsprocesser och dilemman. En intervjustudie om skolors förhållningssätt till politiska partier i ett förändrat politiskt landskap.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Johansson; [2023-06-08]
  Nyckelord :Politiska partier; rektorer; beslutsfattande; politisk polarisering; demokrati. Abstract;

  Sammanfattning : Politiska partier har länge varit en central del i skolans demokratiska uppdrag. Besök från politiska partier kan hjälpa elever under gymnasiet att få en mångfacetterad bild över det politiska systemet och skapa en politisk uppfattning. Samhället är dock ständigt föränderligt och ett nytt politiskt landskap har utpräglats. LÄS MER

 2. 2. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER

 3. 3. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER

 4. 4. Tala är silver, tiga är guld? - En utredande studie om förhållandet mellan svensk yttrandefrihet och brottet hets mot folkgrupp i ljuset av Rasmus Paludans koranbränningar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Disa Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Yttrandefriheten har en framträdande roll i det svenska demokratiska samhället, men begränsas genom vissa inskränkningsmöjligheter. En av dessa utgörs av brottet hets mot folkgrupp som syftar till att skydda utsatta grupper från hot och kränkningar. När detta ändamål möter yttrandefrihetens starka ställning uppstår svåra frågor. LÄS MER

 5. 5. Att tiga är guld - Den inte så neutrala neutralitetsprincipen inom Formel 1

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Civilrätt; EU-rätt; Idrottsjuridik; Europakonventionen; Neutralitetsprincipen; Yttrandefrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle of neutrality is a well-established and important principle within the sports world. The freedom from political influences and the ability to remain neutral in political matter is founded on the wish to be an inclusive and accepting arena, where athletes compete on the same terms, regardless of political or religious background. LÄS MER