Sökning: "yttrandefrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade ordet yttrandefrihet.

 1. 1. Barnets digitala rättigheter - en analys av vilket rättsligt skydd som finns för barnets privatliv och integritet i barnkonventionen vid föräldrars exponering av barnet på sociala medier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisette Andersson Olsson; [2021-02-09]
  Nyckelord :Sharenting; Barnrätt; Rätten till privat- och familjeliv; Integritet; Sociala medier; Barnkonventionen; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Det har sedan digitaliseringens framfart blivit allt vanligare att föräldrar publicerar bilder, videos och information om sina barn på sociala medier, särskilt när barnet befinner sig i känslomässiga tillstånd. Samhällsdebatten såväl som den rättsliga debatten har uppmärksammat att sådana publiceringar kan kränka barnets rättigheter. LÄS MER

 2. 2. I yttrandefrihetens gränsland : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Seger; [2021]
  Nyckelord :marknadsföring yttrandefrihet gränsdragning utpräglat kommersiell natur;

  Sammanfattning : Yttrandefriheten skyddar rätten till ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Utgångspunkten är att även näringsidkare har yttrandefrihet. Näringsidkare omfattas emellertid även av marknadsföringslagar som begränsar deras yttrande­frihet. LÄS MER

 3. 3. Gränsdragningen mellan yttrandefriheten och upphovsrätten : Med utgångspunkt i Högsta domstolens avgörande Mobilfilmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Tjäder; [2021]
  Nyckelord :immaterialrätt; upphovsrätt; yttrandefrihet; mobilfilmen;

  Sammanfattning : This paper will discuss the balance between freedom of expression and copyright established by the Swedish Supreme Court judgment NJA 2020 s. 293, with an emphasis on its relation to EU law.  The case concerns the publication of a video filmed by a Member of Parliament (MP), who is heard expressing racist and sexist remarks, by a news outlet. LÄS MER

 4. 4. Nya tider för demokratiuppdraget? : Språket i Biblioteksbladet kring Nya Tider och Bokmässan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jihye Karin Brissman Wigren; [2021]
  Nyckelord :Diskursanalys; Nya Tider; Bokmässan; yttrandefrihet; biblioteksuppdraget; folkbibliotek; biblioteksdebatt; Biblioteksbladet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the language used in Svenska biblioteksförbundet’s membership journal in regardto, first and foremost, the debate and controversy with the presence of right-wing journal Nya Tider at the Book-and Library Fair in Gothenburg 2016 and 2017. The examination shows that there is discord among librarians of how to interpret the mission of furthering democracy. LÄS MER

 5. 5. Hur långt får elever gå? : En kunskapsöversikt om strategier, tillvägagångsätt och dess konsekvenser för hantering av extremism i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Nicander; Henrik Rosenquist; [2021]
  Nyckelord :PVE; extremism; klassrumsdiskussion; skola; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att undersöka olika strategier och tillvägagångssätt utifrån forsk- ning om hur lärare kan bemöta extremistiska elever utan att samtidigt inskränka på deras åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Metoden är grundad i en informationsinsamling utifrån databa- serna ERC, ERIC och SwePub. LÄS MER