Sökning: "yttrandefrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet yttrandefrihet.

 1. 1. Avvägningen mellan upphovsrätt och allmänhetens intresse av nyhetsrapportering - Svensk rättstillämpning och HD:s kommande prövning av PMT 1473-18 mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sandrén; [2020-05-17]
  Nyckelord :Upphovsrätt; nyhetsrapportering; informationsfrihet; yttrandefrihet; grundläggande fri- och rättigheter; avvägning; PMT 1473–18; Pelham; Funke Medien; Spiegel Online;

  Sammanfattning : Diskussionen i denna uppsats kretsar kring vilka möjligheter som finns i svensk rätt att inskränka eller göra undantag från upphovsrätt och närstående rättigheter till stöd för nyhetsrapportering. Mer specifikt belyser diskussionen den betydelse som EU-rätten har i sammanhanget mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online vars avgöranden meddelades under sommaren 2019. LÄS MER

 2. 2. Färgkriget : provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mia Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :provokation; konst; social medielogik; konkurrens; socialt hat; fält; yttrandefrihet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle åstadkommer konst sällan en chockartad reaktion eftersom konsten nästintill förväntas vara alstrad i syfte att provocera. Trots det kvarstår en för det konstproducerande fältet sedan länge etablerad strävan efter att skapa provokativ konst. LÄS MER

 3. 3. ”Nuförtiden får man ju inte säga ett skit” : En debattanalys av Europaparlamentarikers kritik mot ”politisk korrekthet”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Storm; [2020]
  Nyckelord :politisk korrekthet; political correctness; EU; debattanalys; argumentationsanalys; populism; euroscepticism; GAL-TAN; PK-etablissemang; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Uppsatsen “Nuförtiden får man ju inte säga ett skit” ‘ är en debattanalys av Europaparlamentarikers kritik gentemot politisk korrekthet i EU. Studien tar ett avstamp i tidigare forskning berörande populism, euroscepticism, GAL-TAN dimensionen, och applicerar detta till ett inte tidigare tillämpat teoretiskt perspektiv för denna typ av forskning, politisk korrekthet. LÄS MER

 4. 4. A Right to Free Hatred?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Johan Apelgren; [2020]
  Nyckelord :free speech; hate speech; legitimacy; political legitimacy; political philosophy; philosophy; ronald dworkin; dworkin; jeremy waldron; waldron; yttrandefrihet; politisk filosofi; praktisk filosofi; filosofi; politisk legitimitet; ronald dworkin;

  Sammanfattning : This paper examines Jeremy Waldron's critique of Ronald Dworkin's argument that legislating against hate speech undermines the democratic legitimacy of the state. This argument, hereafter the legitimacy argument, was criticized by Jeremy Waldron in his book The Harm in Hate Speech. LÄS MER

 5. 5. En bild säger mer än tusen ord? – Avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet i svensk rätt respektive EU-rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Nordekvist; [2020]
  Nyckelord :Rättighetskonflikt; intressekonflikt; upphovsrätt; yttrandefrihet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER