Sökning: "yttrandefrihetsgrundlagen internet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden yttrandefrihetsgrundlagen internet.

 1. 1. Marknadsmissbruksförordningen - Förhållandet till sanktionsavgifter och yttrandefriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hampus Olsson; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; Marknadsmanipulation; Marknadsmissbruk; Aktier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar i två delar de nya reglerna om marknadsmanipulation och investeringsrekommendationer i Europeiska unionens förordning 596/2014 och svenska utredningen SOU 2014:46. Den ena delen behandlar bestämmelserna i förhållande till yttrandefriheten som den stadgas i yttrandefrihetsgrundlagen, regeringsformen och Europakonventionen. LÄS MER

 2. 2. Reglering av sociala medier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Michelle Björklund; [2014]
  Nyckelord :Social media; Freedom of Speech; loyalty; discrimination of age.; Sociala medier; yttrandefrihet; lojalitet; åldersdiskriminering.;

  Sammanfattning : Sociala medier har fått en allt större roll i det svenska samhället och användarantalet ökar ständigt. I takt med att internetuppkopplingen blivit mer lättillgänglig genom exempelvis smarta telefoner har sättet som kommunikation idag sker på fått nya dimensioner. LÄS MER

 3. 3. Snabba medier och trög lagstiftning - Förtal på Internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lindmark; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Förtal; Internet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förtalsbrottet har haft samma lydelse i brottsbalken sedan lagens tillkomst år 1962. Trots detta tillämpas förtalsbestämmelserna vid uppgiftslämnande i medieformer som inte fanns vid lagens stiftande vilket medför vissa juridiska problem. LÄS MER

 4. 4. Arbetstagarens kritikrätt på sociala medier - En jämförelse mellan privat och offentligt anställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Nilsson; [2014]
  Nyckelord :labour law; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar att sammanställa och jämföra arbetstagares yttrandefrihet inom den privata och den offentliga sektorn, med särskilt fokus på sociala medier. I ett anställningsförhållande så råder en lojalitetsplikt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren som är grundad på ömsesidiga skyldigheter och rättigheter. LÄS MER

 5. 5. 2011 års ändring av kreditupplysningslagen. En studie om kreditupplysningens utveckling och gränsen för personlig integritet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nordin; [2011-05-18]
  Nyckelord :Civilrätt; Insolvensrätt; Krediträtt;

  Sammanfattning : Hösten 2006 lanserade företaget Ratsit en ny tjänst på Internet. Tjänsten innebar att personer gratis och anonymt kunde kontrollera vad deras grannar, kollegor och bekanta tjänade. Uppgifterna lämnades dessutom ut utan att de berörda någonsin fick vetskap om att en kreditupplysning hade lämnats ut. LÄS MER