Sökning: "yttre gränser"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden yttre gränser.

 1. 1. Begreppet 'klimatflykting'- en undersökning av de doktrinära ståndpunkterna av begreppets definition och betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Lu; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; internationell flyktingrätt; klimatflykt; klimatflykting; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sambandet mellan klimatförändringarna och tvångsmigration är ett relativt nytt, men väl utforskat område inom den juridiska forskningen. I nuläget finns det inga folkrättsliga bestämmelser som reglerar sambandet, trots att verkningarna av klimatförändringarna förväntas driva, och har drivit, ett stort antal människor på flykt. LÄS MER

 2. 2. Gränslöst arbete - motivationshöjare eller motivationssänkare? : En studie bland tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Samuel Johannesson; Sonja Kappel; [2021]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; flexibelt arbete; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : I takt med den tekniska utvecklingen och den nuvarande pandemin förändras också de traditionella arbetsförhållandena till mer flexibla förhållanden. De gränser som tidigare fanns mellan privatliv och arbetsliv suddas ut och arbetet kräver ett större ansvar från arbetstagarna. LÄS MER

 3. 3. ”Ständig känsla av otillräcklighet” : En kvalitativ studie om det kompensatoriska uppdraget i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Björnwall; Christine Skillborg; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; tvärprofessionellt samarbete; det kompensatoriska uppdraget; likvärdighet; frirum;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med kunskaper om lärares och specialpedagogers förutsättningar att ta sig an och arbeta med den specialpedagogiska delen av det kompensatoriska uppdraget tillsammans, ett uppdrag som omfattas av att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar på vägen mot utbildningens mål. Forskning visar att uppdraget som sådant är både komplext och mångtydigt, och den senaste Pisarapporten visar att skolan misslyckas att verka kompensatoriskt vilket i sin tur påverkar likvärdigheten i svensk skola. LÄS MER

 4. 4. Border Externalizations within the European Union and the Accessibility to Seek Asylum - Framing Security within the European Asylum System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :The European Union; Migration; Asylum; Externalization; Border Control; Surveillance; Securitization; Jurisdiction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of the thesis was to examine howtheEU’snew approach to migration, namely externalizing border controlsinto third countries, fit into the European Union’sasylum framework. Furthermore, what has been analysed is how this process of externalizing borders has changed the opportunities for migrantsto access the asylum procedure. LÄS MER

 5. 5. Världens hållbaraste region?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Moa Lindholm; [2020]
  Nyckelord :regional tillväxt; hållbarhet; governance; diskurs; governmentality; nyregionalism; policyanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka innebörderna av hållbarhet i den reg-ionala tillväxtpolitiken. Metoden som har använts är en diskursanalys som in-spirerats av Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”. LÄS MER