Sökning: "yttre handling litteratur"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden yttre handling litteratur.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av moralisk stress. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Persson; Sarah Skog; [2015]
  Nyckelord :Erfarenheter; Etiska dilemman; Litteraturstudie; Moralisk stress; Sjuksköterskor; Ethical dilemmas; Experiences; Literature review; Moral stress; Nurses;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det ställs inre och yttre krav på sjuksköterskor som i sin yrkesroll måste göra medvetna val. Valen skall baseras på individuell vård för varje patient, vara rättssäkra och samtidigt vara effektiva för såväl avdelningen som organisationen. LÄS MER

 2. 2. Var finner sjuksköterskan sin motivation till att stanna kvar i yrket?

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Borgesand; Anna Brundin; [2014]
  Nyckelord :Bekräftelse; Feedback; Motivation; Patienten; Sjuksköterskan; Stanna; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Motivation är något som finns hos alla människor, den kan bestå av både inre och yttre motivation. Inre motivation är något en människa får när hen gör något intressant och meningsfullt. En yttre motivation nås när något ges tillbaka efter den handling som utförts. LÄS MER

 3. 3. ”Ordet klang är tomt i sig om det inte vibrerar någonstans hos personen i fråga” - En kvalitativ intervjustudie som undersöker beröringspunkter mellan fyra sångpedagogers tankar, metoder och förhållningssätt till klang och sound i sin sångundervisning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Mirjam Ekespong; [2012]
  Nyckelord :learning; sound; tone colour; vocalcoach; vocal technique; vocal pedagogy. interpretation; röstklang; sociokulturellt lärande; sångteknik; sångpedagog; sångpedagogik; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: The word timbre in itself doesn’t mean anything if it’s not incorporated with the individual person. This study aims to examine similarities between four vocal coaches regarding their approach to the work with tone colour, the timbre in their students’ voices. LÄS MER

 4. 4. Att beröra möjligheter : en kvalitativ studie om rollspel och dess betydelse för inre och yttre förändring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Karin Sundstedt; [2005]
  Nyckelord :Rollspel; Jaget; Symbolisk interaktionism; Dialektik; Fantasi; Handling; Reflektion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker rollspel som metod i socialt arbete. Psykodrama och pedagogiska rollspel undersöks. Det betydelsefulla med rollspel har försökt förstås genom att studera litteratur och forskning som beskriver metoden, samt genom att intervjua tre praktiker, vilka alla använder rollspel i sitt dagliga arbete. LÄS MER