Sökning: "yttre monolog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden yttre monolog.

  1. 1. RÖST OCH INSKRIPTION : Utkast till den inre monologens teckenteori

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

    Författare :Nils Holmberg; [2001]
    Nyckelord :Rösten; Inre monolog; Dialogiskt talspråk; Linguistics; Lingvistik; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Uppsatsen Röst och inskription. Utkast till den inre monologens teckenteori kan sammanfattas som ett försök att beskriva och förklara strukturella och funktionella egenskaper hos inre monolog (i engelsk litteratur inner speech), samt relatera dessa egenskaper till ?yttre?, dialogiskt talspråk. LÄS MER