Sökning: "yttre och inre arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden yttre och inre arbetsmiljö.

 1. 1. Är fastighetsmäklarbranschen i farozonen för negativ arbetshälsa? : En kvantitativ studie om hur psykisk arbetshälsa påverkas av lön, belöning och motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Linda Asp; Emelie Jansson; [2022]
  Nyckelord :Work health; stress; effort; monetary reward; non-monetary reward; overcommitment; salary; intrinsic motivation; extrinsic motivation; performance; real estate agent; ERI-model; Arbetshälsa; stress; ansträngning; monetär belöning; icke-monetär belöning; överengagemang; lön; inre motivation; yttre motivation; prestation; fastighetsmäklare; ERI-modell;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklarbranschen kantas av hög personalomsättning, vilket kan ses som en signal på en stressig arbetsmiljö. Dessutom har branschen ett utpräglat system där prestationsbaserad lön i form av provision förekommer i stor utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Intern rörlighet som arbetsmiljöinsats på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om kommunanställdas upplevelse av intern rörlighet och dess möjliga inverkan på arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Mia Heberlein; Felicia Ovebäck; [2022]
  Nyckelord :work environment; feeling locked-in; internal mobility; work satisfaction; arbetsmiljö; inlåsning; intern rörlighet; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Relatively common factors that lead to reduced well-being and a poor work environment are the experience of lack of variation and lack of development at work. An attempt to solve this work environment problem is internal mobility. LÄS MER

 3. 3. Att skapa framtidens arbetsplats: samband mellan välbefinnande och boendemiljö vid arbete hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Persson; Rebecca Meic; [2022]
  Nyckelord :arbete hemifrån; psykologiskt; välbefinnande; boendemiljö; arbetsmiljö; hållbart arbetsliv; working from home; psychological well-being; living environment; work environment; sustainable work-life; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att se vilka eventuella samband det finns mellan boendemiljö och psykologiskt välbefinnande för individer som arbetar hemifrån. I dagens flexibla arbetsliv är arbete hemifrån ett vanligt inslag, vilket gör ämnet aktuellt och intressant att undersöka. Vi valde att genomföra en kvantitativ korrelationsstudie. LÄS MER

 4. 4. Ett oändligt maraton : En studie av forskningsprojekt och dess effekter på individen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Åsa Ågren; [2022]
  Nyckelord :research projects; motivation; destructive leadership; psychosocial work environment; burnout; forskningsprojekt; motivation; destruktivt ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; utbrändhet;

  Sammanfattning : Dagens forskningsprojekt kräver minst lika mycket metodik och styrning som andra projekt, men studier av hur man driver och leder forskningsprojekt är fortfarande väldigt få. Syftet med den här uppsatsen har varit att utforska forskningsprojektet som arketyp och genom tio kvalitativa intervjuer få insikt om hur individer upplever att arbeta med forskningsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Finner verkligen bilförsäljare arbetsmotivation genom att gå över lik? : En förklarande kollektiv fallstudie av kompensationssystemets påverkan på bilförsäljares arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alva Gustafsson; Lovisa Bogdanoff; [2021]
  Nyckelord :Kompensationssystem; arbetsmotivation; bilförsäljare; Maslows behovstrappa; Herzbergs tvåfaktorsteori; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Ett företagsekonomiskt problem är att organisationer måste bibehålla och ökamedarbetarproduktiveten för att vara lönsamma och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.Organisationer kan med hjälp av kompensationssystem skapa förutsättningar för att kopplaorganisatoriska mål med medarbetares arbetsmotivation och produktivitet, vilket leder fram tillsyftet för denna studie, som är att förklara i vilken utsträckning kompensationssystem motiverarsäljare inom bilförsäljningsbranschen i Jönköping samt identifiera om ytterligare faktorer påarbetsplatsen kan påverka säljares arbetsmotivation. LÄS MER