Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 11 - 15 av 82 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 11. Trädens inre och yttre ljud - med olika mätmetoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Rosalie Selhorst; [2020]
  Nyckelord :Trees; Sound; Music; Wood Properties; Tree quality; Ultrasound; TreeSonic Timer; Stress Wave Timers Resonance Testers; Synthesizers; Eartrumpet; Sensors; Experiences; Träd; Ljud; Musik; Ved egenskaper; Träd kvalité; Ultraljud; TreeSonic Timer; Stressvågstidtagare Resonanstestare; Synthesizers; Örontrumpet; Sensorer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva mätmetoder, som mäter träets egenskaper med hjälp av vågrörelser respektive mätmetoder som mäter träds egna vågrörelser. Vidare att undersöka hur människor uppfattar musik från trädens egna ljud (vågrörelser). LÄS MER

 2. 12. SJUK FÖR ALLTID? - En kvalitativ studie om förutsättningar för lyckad återgång i arbete för kvinnor inom sjukvården efter arbetsrelaterad psykosocial ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Mååg; [2019-08-23]
  Nyckelord :Duktig flicka; KASAM; Krav; Kontroll- och socialt stöd; Lyckad återgång i arbete; Psykosocial ohälsa; Rehabilitering; Sjukvårdspersonal; Social och organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors egna upplevelser av deras rehabiliteringsprocess efter långtidssjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa. Studien syftar till att undersöka viktiga förutsättningar för en lyckad återgång samt undersöka huruvida ett hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete kan hindra arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa inom sjukvården. LÄS MER

 3. 13. Sjuksköterskans upplevelse av säker vård inom akutsjukvård.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Johansson; Amanda Ek; [2019]
  Nyckelord :Safe Care; Nurses experiences; Emergency departments; Säker vård; sjuksköterskans upplevelse; akutsjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Säker vård är ett viktigt begrepp inom hälso- och sjukvården. Begreppet är ett av de sex kärnkompetenserna vilket innebär att sjuksköterskor ska ha rätt kunskap för att öka säkerheten och kvalitén inom vården. Genom att ha god kommunikation och att minska stressen inom akutkliniker upprätthålls säker vård. LÄS MER

 4. 14. Belöningssystem, ett vinnande koncept, eller? : En fallstudie om medarbetares uppfattning och belöningssystemets påverkan på motivation.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vilgot Mjörnheim; Oscar Larsson; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; telekombranschen; belöningssystem; behovsteori; självbestämmandeteorin; uppfattning; påverkan.;

  Sammanfattning : Ett optimalt belöningssystem hjälper inte bara organisationer att ta tillvara på redan anställda medarbetarens kompetens utan möjliggör också i en globaliserad omvärld att attrahera nya medarbetare, något som tidigare studier belyser som en nästintill omöjlig uppgift. Därför syftar uppsatsen via en fallstudie, kvalitativt undersöka ett väletablerat telekomföretag för att analysera vilka potentiella problem som medarbetare uppfattar med belöningssystem och hur dessa problem kan komma att påverka deras motivation. LÄS MER

 5. 15. “Jag började snegla på omgivningens beteenden, hur skulle man vara för att smälta in?” : En kvalitativ studie om kvinnor med autism och deras hanteringsstrategier i sociala sammanhang

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Petersson; Karin Eemland; [2019]
  Nyckelord :women; autism; disabilities; strategy; autobiography; kvinna; autism; funktionsnedsättning; strategi; självbiografi;

  Sammanfattning : The study examines the experiences of autism and the strategies women with autism use to bridge the socio-communicative difficulties that autism may result in. The investigated material consists of autobiographical books written by women with an autism diagnosis. The method used is a qualitative content analysis, focusing on the manifest content. LÄS MER