Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 16 - 20 av 82 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 16. Att lära för sin egen skull och inte för andras : Vilken betydelse har motivation för lärande och hur gör vi för att behålla motivationen hos eleverna?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Marie Vikhammar; [2019]
  Nyckelord :Inre och yttre motivation; lust att lära; relationspedagogik; lärandeteorier; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Under hösten 2018 kom alarmerande siffror från Folkhälsomyndigheten gällande studenters psykiska ohälsa där framför allt juridikstuderande är den största riskgruppen. Betygshets och sociala krav skapar stress och minskad motivation. LÄS MER

 2. 17. Solljusinducerade hudskador och molekylära reparationssystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sanna Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ultraviolett (UV) strålning genererar fotodimerer i celler som leder till komplikationer med replikering och transkribering. Dessutom bidrar det också med DNA lesioner och brott. Förståelsen för hur de molekylära mekanismerna fungerar är av högsta vikt för att förhindra uppkomsten och bota hudsjukdomar som orsakats av UV-strålning. LÄS MER

 3. 18. Simulation of Hardening of the MahanaKhon Tower Mat Foundation

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Zakaria Kazi-tani; [2019]
  Nyckelord :Hydration; MahanaKhon tower; mat foundation; young concrete; temperature development; thermal stresses; cracking; fly ash; finite element analysis; COMSOL Multiphysics; Hydratation; MahanaKhon tower; bottenplatta; ung betong; temperaturutveckling; termiska spänningar; sprickbildning; flygaska; finita elementanalys; COMSOL Multiphysics;

  Sammanfattning : Cement hydration is the result of a series of simultaneous chemical reactions occurring during the production of concrete. An excessive amount of heat is generated, which consequently may give rise to thermal stresses and cause early age cracks in concrete that may affect its structural integrity, and load bearing capacity. LÄS MER

 4. 19. Erfarenhet före kunskap : En kvalitativ undersökning om studenter som arbetar kombinerat med pågående heltidsstudier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Rickard Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Students; motivation; motivators; work; HR; Studenter; motivation; motivationsfaktorer; arbete; HR;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap kring vad som motiverar studenter att arbeta vid sidan av deras pågående studier. Frågeställningarna som studien har som avsikt att besvara berör vilka faktorer som är drivande i studenternas val att arbeta samt hur deras arbete påverkar deras pågående studier. LÄS MER

 5. 20. Sjuksköterskors erfarenheter av copingstrategier vid moralisk stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elvira Gligoric; Ida Johnson; [2019]
  Nyckelord :copingstrategi; etiskt klimat; moraliskt dilemma; moralisk stress; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först myntades av Andrew Jameton. Hans definition av moralisk stress är när en person vet den korrekta moraliska handlingen i en viss situation, men inte kan agera utefter denna på grund av olika organisatoriska begränsningar. LÄS MER