Sökning: "yttre påverkansfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden yttre påverkansfaktorer.

 1. 1. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 2. 2. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av följsamhet till fysisk aktivitet på recept : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Martina Ekstam; Jenna Wallersjö; Weiler Hagelin Fanny; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; non-pharmacological therapy; health promotion; patient compliance; health behavior; Fysisk aktivitet; icke-farmakologisk terapi; hälsofrämjande arbete; patientföljsamhet; hälsobeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har flera positiva effekter på hälsan. Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsmetod mot olika ohälsotillstånd, samt i preventivt syfte. Fysisk aktivitet på recept kan förskrivas av legitimerad vårdpersonal, exempelvis sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Rörelsepausers betydelse för elevers koncentrationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Brita Boström; [2020]
  Nyckelord :Cognitive abilities; ability to concentrate; literacy; movement pauses; external distractions.; kognitiva förmågor; koncentrationsförmåga; läsförmåga; rörelsepauser; yttre distraktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod belysa om och hur rörelsepauser har någon påverkan för elevers koncentrationsförmåga. Utöver detta undersöks hur elever och lärare upplever rörelsepauser och huruvida koncentrationsförmågan påverkas av rörelser samt hur elever tar sig an den text de ska läsa. LÄS MER

 5. 5. "Att mata monstret" : en kvalitativ studie om gymnasieelevers kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Miriam Berg; Sara Zaaroura; [2019]
  Nyckelord :High school students; body image; social media; idealistic body; body control; norm; Gymnasieelever; kroppsuppfattning; sociala medier; kroppsideal; kontrollerad kropp; norm;

  Sammanfattning : Background: Previous research has shown that body image can have an impact on wellbeing. A negative body image can increase psychological suffering and have physical implications on health. A positive body image can provide protection against external factors that could lead to a negative body image. LÄS MER