Sökning: "yttre ramar"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden yttre ramar.

 1. 1. Diabetes typ lätt? : En kvalitativ studie om lärares upplevelse av hanteringen av elever med diabetes typ 1 i undervisningen av ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Dana Najafi; Ruocco Ludvig; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka lärares upplevelse av hanteringen av elever med diabetes typ 1 (benämns fortsättningsvis T1D) i undervisningen av idrott och hälsa. För att besvara studiens syfte användes tre frågeställningar:  1.     Hur upplever lärare arbetet med elever med T1D? 2. LÄS MER

 2. 2. Stora barngruppsstorlekar i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Ivares; Emilia Antonsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Barngruppsstorlek; pedagog; fritidshem; interaktion; anpassningar; ramfaktorteori; inre ramar; yttre ramar;

  Sammanfattning : Fritidshemmets uppdrag har genom tiderna förändrats och barngrupperna blir allt större och större. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i fritidshem arbetar utifrån den stora barngruppsstorleken. LÄS MER

 3. 3. Repslagning - samarbete och aktionsforskning i skolslöjden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sabina Antonsson; [2023-04-18]
  Nyckelord :slöjd; grundskola; samarbete i slöjden; repslagning; ramfaktorer; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Denna studie belyser slöjdlärares resonemang vid samarbete mellan slöjdens olika materialinriktningar med repslagning som gemensamt arbetsområde. Studien undersöker även på vilka sätt elever upplever slöjdämnet vid arbete med repslagning i skolslöjden före respektive efter detta arbetsområde. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER

 5. 5. Att tiga är guld - Den inte så neutrala neutralitetsprincipen inom Formel 1

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Civilrätt; EU-rätt; Idrottsjuridik; Europakonventionen; Neutralitetsprincipen; Yttrandefrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle of neutrality is a well-established and important principle within the sports world. The freedom from political influences and the ability to remain neutral in political matter is founded on the wish to be an inclusive and accepting arena, where athletes compete on the same terms, regardless of political or religious background. LÄS MER