Sökning: "yttre struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden yttre struktur.

 1. 1. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER

 2. 2. Att finna motivation i en hopplös situation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Isaksen; Kajsa Rudengård; [2019]
  Nyckelord :motivation;

  Sammanfattning : Att ge upp ett personligt viktigt mål är en situation alla kan ställas inför. Vad är det som avgör beslutet att ge upp eller att försöka igen? Syftet var att ta reda på vad det är som gör att en individ lyckas fortsätta framåt och försöka igen trots att denne gett upp målet. LÄS MER

 3. 3. En komparativ fallstudie om ishockeyföreningars förändringsförmåga vid en degradering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Laurell; Alexandra Skedung; [2019]
  Nyckelord :Relegation; Adaptability; Structure; Culture; Organization; SHL; Hockeyallsvenskan; Degradering; Förändringsförmåga; Struktur; Kultur; Organisation; SHL; Hockeyallsvenskan.;

  Sammanfattning : Disappointment spreads across the locker room, the crowd walks with heavy steps from the arena and the sports manager sits with the board trying to figure out where it all went wrong. The season is over and the ice hockey association stand before the reality that a relegation is a fact. LÄS MER

 4. 4. Lipid liquid crystalline phase and starch particle mixed formulations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Cindy Phan; [2018]
  Nyckelord :physical chemistry; fysikalisk kemi; lipid liquid crystals; starch; cubic phase; Chemistry;

  Sammanfattning : Lipid liquid crystals (LLC) have been studied widely because of their broad application in both food- and pharmaceutical industry. Inverse bicontinuous cubic phase of LLC have been of particular interest as it has three-dimensional structure and has been proven to be able to incorporate and deliver substances (e.g. topical drug delivery). LÄS MER

 5. 5. passage, utkiksplats, förhall, ljusrum, nisch, återvändsgränd

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Kindahl; [2018]
  Nyckelord :elementary school; mälarängen; passage; vantage point; vestibule; light room; niche; dead-end; förskola; mälarängen; passage; utkiksplats; förhall; ljusrum; nisch; återvändsgränd;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för projektet är en undersökning av mina egna minnen av grundskolan. Genom att rita upp skolan ur minnet och analysera utvalda rumsligheter har jag undersökt vad jag minns av skolbyggnaden och varför. Upplevelsen av många av rumsligheterna jag minns som spännande handlade om ett upptäckande. LÄS MER