Sökning: "yttre"

Visar resultat 11 - 15 av 3670 uppsatser innehållade ordet yttre.

 1. 11. Fysisk aktivitet i förskolan : förskollärares upplevelser och deras främjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Erika Månsson; [2023]
  Nyckelord :barn; fysisk aktivitet; förhållningssätt; förskola; förskolemiljö; hälsa; inlärningsförmåga; kognitiv utveckling; koncentrationsförmåga; rörelseglädje.;

  Sammanfattning : Förskolans uppdrag i att främja barns rörelseglädje blir allt viktigare i dagens stillasittande samhälle. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare planerar fysisk aktivitet i sin verksamhet, vilken betydelse miljön har för att främja fysisk aktivitet samt hur de beskriver de aktiviteter som uppmuntrar till fysisk aktivitet i förskolan. LÄS MER

 2. 12. ”Mobilen finns ju där, närmast” : En undersökning om barns informationssökning vid egeninitierade och styrda uppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Flodström; [2023]
  Nyckelord :informationssökning; informationsbehov; inre och yttre motivation; barn;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain a better understanding of children’s tendencies when searching information, by exploring how their motivation and information searching capabilities are affected and shaped depending on whether the assignment derives from internal or external motivation. These tendencies will be analysed by examining what different tools the children use as well as how the information is gained. LÄS MER

 3. 13. En studie i musikaliskt uttryck på orgel från idé till konsert

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lo Bringeland; [2022-02-22]
  Nyckelord :orgelimprovisation; flow; gestaltning; bibelord;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur jag som musiker skulle kunna utforska och använda mig av nya improvisatoriska grepp. Detta i en kyrklig kontext; improviserande på orgel till lästa bibeltexter. LÄS MER

 4. 14. ”Varför vi har det? För att det funkar!” En kvalitativ studie om hur arbetsgivare använder incitamentsystem som styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Pejic; Robert Thorvald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Incitamentsystem; monetära incitament; motivation; prestation; styrmedel;

  Sammanfattning : Arbetsgivare kan använda sig av monetära incitament som ett erkännande för väl utförd prestation trots att tidigare forskning visar på att det kan ha negativa effekter för arbetstagaren. Genom att sätta för högt uppsatta mål skapas ett missnöje hos arbetstagare samtidigt som prestationsbaserade belöningar uteblir eftersom målen inte uppnås. LÄS MER

 5. 15. En dragkamp mellan yrkesetik och yttre förhållanden - etisk stress hos psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Ekvall; [2022-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka upplevelser av etisk stress hos psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tio psykologer intervjuades om sina upplevelser av etisk stress, vilka situationer som skapade etisk stress för dem i arbetet samt hur de hanterade den etiska stressen. LÄS MER