Sökning: "yvonne hirdman 1990"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden yvonne hirdman 1990.

 1. 1. Abort, graviditet och förlossning inom Dewey decimalklassifikation : Kvinnlig representation i ett normerande system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannelie Lydigh; Thea Åkerdal; [2019]
  Nyckelord :Dewey; Classification; Kritisk textanalys; Kvinnor; Representation;

  Sammanfattning : Classifications are a crucial part of Library and Information Science (LIS). Classifications aim to organize information, making it easy to retrieve and access. Scholars have criticized the practice of organizing knowledge and the construction of classification systems, claiming it represents some phenomenon while leaving others out. LÄS MER

 2. 2. ”Varför valde hon att bli jurist? Var det för att hon gillar att klä sig i veckad kjol och blus?” : En studie om hur framgångsrika kvinnor har porträtterats i Damernas Värld under 1960-1990.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Sara Hane; [2018]
  Nyckelord :genuskontrakt; husmoderskontrakt; jämställdhetskontrakt; Damernas Värld; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om och på vilket sätt media bekräftar och reproducerar Yvonne Hirdmansgenuskontrakt under perioden 1960-1990. Genom att utföra en diskursanalys ämnar studien att kunna visa påvilket sätt Damernas Värld väljer att porträttera framgångsrika kvinnor i sin tidning. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor, män och sex : En studie om populärpressens sexualitetsframställning 1970-1990

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :André Erlandsson; [2016]
  Nyckelord :sexualitet; maskulinitet; femininitet; Veckorevyn; Lektyr;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur den kvinnliga och manliga sexualiteten framställs i två tidskrifter under 20 år, 1970-1990. De valda tidskrifterna är Veckorevyn och Lektyr då de vänder sig till skilda publiker. LÄS MER

 4. 4. Styr normer om kön rättstillämpningen? En inblick i vad som menas med socialt nedbrytande beteende enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Hogerud; [2015]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines if there are any differences depending on gender in interpretation of the procedural requirement ”socially destructive behaviour” in the LVU. Furthermore, if ethics and expectations about gender influence transpiracy and legal certainty in these cases. LÄS MER

 5. 5. Läromedelsanalys utifrån ett historiemedvetande och genusperspektiv : En studie av historieläroböcker från 1970-80-90-2000-talen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helen Panikian; [2008]
  Nyckelord :Gender; gender history; historical consciousness; teaching books;

  Sammanfattning : This essay focuses on how women and the woman emancipation are described in high school history textbooks from the years 1970, 1980, 1990 and 2000, using the theories history consciousness and gender. Two textbooks are analyzed from each period. LÄS MER