Sökning: "yvonne hirdman data"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden yvonne hirdman data.

 1. 1. Grundskolans läroböcker - både för flickor och pojkar? : En undersökning av en kommuns läroböcker i matematik och svenska ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Anneli Jöesaar; [2015]
  Nyckelord :läroböcker genus styrdokument bildutrymme matematik svenska;

  Sammanfattning : Enligt skolans styrdokument ska skolan aktivt och medvetet främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. Skolan har ansvar för att motverka traditionella könsmönster samt med bestämdhet ta avstånd från allt som strider mot dessa grundläggande värden. LÄS MER

 2. 2. "Lite snyggare, lite mer partyaktiga, lite mer Paradise" : En kritisk diskursanalys av kön och sexualitet i Paradise Hotel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sirinard Nygren; Jenny Persson; [2015]
  Nyckelord :Paradise Hotel; critical discourse analysis; gender; sex; sexuality; reality TV show; Paradise Hotel; kritisk diskursanalys; genus; kön; sex; sexualitet; realityserie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how power structures concerning gender and sexuality emerge through the use of language in the Swedish reality show Paradise Hotel. Of particular interest is the representation of heterosexual relations in the show. LÄS MER

 3. 3. Your daughter are getting older - a study about marriage traditions in Tamil Nadu

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Häll; Katja Evasdotter; [2014]
  Nyckelord :menarche; gender-system; dowry; marriage traditions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study has been to generate understanding about young Indian women’s lives in general and school experiences in particular, with focus on how it has been affected by current marriage traditions. The marriage traditions have been analyzed from a gender perspective, connected to both conceptions of sexuality and impacts of economical factors. LÄS MER

 4. 4. Mannens roller och kvinnans roll - En studie om att skapa genus i missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Lundqvist; Peter Hellström; [2011]
  Nyckelord :Gender; drug addiction; norms; male drug addicts; female drug addicts; intervention; sex; treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The different roles of a man and the role of a woman - a study of creating gender in social work with drug addicts The purpose of this study is to examine the social workers interpretation of gender among their clients, and more specifically how the social workers interpretation of gender affects the meeting with the client. This is a qualitative study based on interviews with six female social workers and their views on clients with drug abuse problems and their gender. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar, barn och genus : Föräldrars tankar och funderingar kring genusfrågor vid lån av barnböcker

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Paula Karlstam; [2010]
  Nyckelord :Gender studies; Children s literature; Gender identity; Gender identity in literature; Parents and children; Attitudes Psychology ; Genusforskning; Barn- och ungdomslitteratur; Könsidentitet; Könsidentitet i litteraturen; Föräldrar och barn; Attityder;

  Sammanfattning : This paper intends to examine how parents think and reflect on gender issues when they borrow books for their children at the library. The theory applied is Yvonne Hirdman’s theory of a gender system. A questionnaire was made available at the Children's department of Uppsala City Library in February, 2010. LÄS MER