Sökning: "yvonne hirdman data"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden yvonne hirdman data.

 1. 1. Män som utsätts för våld i nära relationer : En kvalitativ studie om normer, maskulinitet och genus

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Eveline Christensson; Sara Gärdelöv; [2020]
  Nyckelord :Norms; masculinity; hegemonic masculinity; gender; men; intimate partner violence against men; intimate partner violence; professionals; thematic analysis.; Normer; maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; genus; män; våld i nära relation mot män; våld i nära relation; professionella; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella som arbetar med män som utsätts för våld i nära relationer ser på det problemet. Syftet är också att undersöka hur våld i nära relationer mot män kan kopplas till normer, maskulinitet och genus, samt hur dessa faktorer påverkar männen som är utsatta för våld i nära relationer. LÄS MER

 2. 2. Grundskolans läroböcker - både för flickor och pojkar? : En undersökning av en kommuns läroböcker i matematik och svenska ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Anneli Jöesaar; [2015]
  Nyckelord :läroböcker genus styrdokument bildutrymme matematik svenska;

  Sammanfattning : Enligt skolans styrdokument ska skolan aktivt och medvetet främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. Skolan har ansvar för att motverka traditionella könsmönster samt med bestämdhet ta avstånd från allt som strider mot dessa grundläggande värden. LÄS MER

 3. 3. "Lite snyggare, lite mer partyaktiga, lite mer Paradise" : En kritisk diskursanalys av kön och sexualitet i Paradise Hotel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sirinard Nygren; Jenny Persson; [2015]
  Nyckelord :Paradise Hotel; critical discourse analysis; gender; sex; sexuality; reality TV show; Paradise Hotel; kritisk diskursanalys; genus; kön; sex; sexualitet; realityserie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how power structures concerning gender and sexuality emerge through the use of language in the Swedish reality show Paradise Hotel. Of particular interest is the representation of heterosexual relations in the show. LÄS MER

 4. 4. Your daughter are getting older - a study about marriage traditions in Tamil Nadu

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Häll; Katja Evasdotter; [2014]
  Nyckelord :menarche; gender-system; dowry; marriage traditions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study has been to generate understanding about young Indian women’s lives in general and school experiences in particular, with focus on how it has been affected by current marriage traditions. The marriage traditions have been analyzed from a gender perspective, connected to both conceptions of sexuality and impacts of economical factors. LÄS MER

 5. 5. Mannens roller och kvinnans roll - En studie om att skapa genus i missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Lundqvist; Peter Hellström; [2011]
  Nyckelord :Gender; drug addiction; norms; male drug addicts; female drug addicts; intervention; sex; treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The different roles of a man and the role of a woman - a study of creating gender in social work with drug addicts The purpose of this study is to examine the social workers interpretation of gender among their clients, and more specifically how the social workers interpretation of gender affects the meeting with the client. This is a qualitative study based on interviews with six female social workers and their views on clients with drug abuse problems and their gender. LÄS MER