Sökning: "yvonne hirdman makt genus"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden yvonne hirdman makt genus.

 1. 1. En stor skara lysande män och några inklämda kvinnor i klänning: En diskursanalys av läromedel i historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Hansson; Lovisa Svedlund; [2016]
  Nyckelord :gymnasieskolan; historia; Yvonne Hirdman; diskursanalys; läromedel; genus; makt; genussystem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en genuskritisk analys av läromedel i historia för gymnasiet. Studien har ställt frågan hur Yvonne Hirdmans två genusprinciper produceras och reproduceras i historieboken Alla tiders historia 1b. LÄS MER

 2. 2. "Gud bevare mig från honom!" : Manlighet, sexualitet och ansvar i Gävle 1631-1639

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Malin Larsson; [2014]
  Nyckelord :gender; sexual crime; Marxism; power; gender-system; Sedlighetsmål; genus; kvinna; man; framställning; benämning; makt; genussystem; konstruktion; Gävle; 1600-tal;

  Sammanfattning : This thesis investigates and illustrates how men are presented and treated in legal cases concerning sexual crimes in Gävle during the time period of 1631 to 1639 and how the norms concerning manhood are represented in the text. The theoretical material used to analyse the result are based on a number of different approaches to the concept of the social constructed gender, such as Marxism, power, control and gender-system. LÄS MER

 3. 3. ”I´d like to see you in a silk dress so I could tear it off you” : En studie kring representation av genus och sexualitet i serien Game Of Thrones

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Disa Yttermyr Sütt; Erika Sundman; [2014]
  Nyckelord :Game of Thrones; sexualitet; sex; genus; makt; implicita; explicita; narratologi manligt; kvinnligt;

  Sammanfattning : AbstraktSyftet med denna uppsats är att genom ett motiverat urval av sex-scener undersöka representationen av sexualitet och genus i serien Game of Thrones. Vidare undersöks hur hierarkin skiljer sig åt mellan man och kvinna och vilken funktion det sexuella innehållet har. LÄS MER

 4. 4. Könsroller i reklam : Ungdomars syn på genus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Viktoria Garancsi; [2014]
  Nyckelord :fokusgrupp; könsroller; reklam; ungdomar; barn; genusteori; manligt; kvinnligt;

  Sammanfattning : Reklam är något vi matas med varje dag. Syftet med denna uppsats är att se hur en fokusgrupp, bestående av sex elever, som går på Byängsskolan i Täby, upplever könsroller som framställs i reklam, där mina frågeställningar är hur dessa elever upplever framställningen av könsroller i reklam och ifall dessa elever ser skillnad på manligt respektive kvinnligt i reklam. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill inte kompa dina känslor": en fallstudie av tonåringars musikutövande i relation till genusskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för kulturadministration

  Författare :Lotta Pettersson; [2013]
  Nyckelord :music; adolescents; musik; tonåringar; genus; gender; kulturindustrierna; cultural industries; Foucault; makt; power; fältstudie; field study; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Women are less represented on the Swedish scene of popular music than men are. This fact, off course, has many explanations. LÄS MER