Sökning: "zafar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet zafar.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och påverkan på patientsäkerheten: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alicia Sundberg; Marya Phanivong Zafar; [2020]
  Nyckelord :Literature review; newly graduated nurses; patient safety; work-related stress.; Arbetsrelaterad stress; litteraturöversikt; nyutexaminerade sjuksköterskor; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket innebär höga kravoch många nyutexaminerade sjuksköterskorupplever stressinför att behöva besitta den kunskap som krävs. Stressen kan påverka patientsäkerheten.Syfte: Syftet var att undersöka arbetsrelaterad stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor och hur det påverkar patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Synergizing Systems : Using SSM in prototypical system development

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ali Zafar; Oscar Svensson; [2020]
  Nyckelord :System Development; Soft Systems Methodology; SSM; Note-Based Analysis; Qualitative Studies; Requirements Engineering; User Involvement; Collaborative Development; Interpretive Research; Packaging Development; SSM Workshops; Semi-Structured Interviews;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with a research project conducted with a Swedish company to provide recommendations for developing a prototypical information system for the company. The system’s goal was to consolidate data regarding the company’s supply chain and packaging conditions in order to find improvements in packaging development. LÄS MER

 3. 3. Organizing the Organization : Recommendation of development for explicit and tacit knowledge sharing at a University Library in North America

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pia Gröhn; Divyateja Kasu; Michał Swiac; Ali Zafar; [2017]
  Nyckelord :Soft Systems Methodology; Rich Picture; Root Definitions; Tacit knowledge; Explicit knowledge; Information Systems; Knowledge Management; Knowledge Management Cycle; Recommendation;

  Sammanfattning : This report works with a case provided in the course IS/IT for Organizing, Communication and Coordination II at Linnaeus University, Sweden. The case involves a University in North America that is renovating and revamping and, in essence, reinventing its library along with the services offered by the library and the facilities within. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : Företagens val av väsentlighetsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Rahmani Hero; Zafar Donya; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning I och med ökat antal globala kriser och ökad intressentmedvetenhet kring företagens samhällspåverkan har hållbar utveckling blivit en central och viktig fråga både för företag och enskilda individer. Till följd av detta har företag ett ansvar att arbeta hållbart och ta miljö- och socialhänsyn, genom att hållbarhetsredovisa försöker företag tillgodose samhällets behov och erhålla legitimitet. LÄS MER

 5. 5. Logistiklösningar & säkerhet av omledningsvägar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Spogmay Zafar; Sheilan Elyasvand; Fatima Booshi; [2017]
  Nyckelord :Säkerhet; godstransport; logistik; samordning;

  Sammanfattning : I centrala Göteborg går olika projekt runt omkring Lilla Bommen ett av dessa är bl.a.Vasakronans ombyggnation av Kvarteret Platinan. I centrum av alla dessa projekt sker detäven en nedsänkning av E45:an. LÄS MER