Sökning: "zara affärsidé"

Hittade 1 uppsats innehållade orden zara affärsidé.

  1. 1. Det upplevda varumärket : En fallstudie av H&M och Zara

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Sara Ganrot; Katarina Edgren; [2005]
    Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : I dagens konsumtionssamhälle blir det allt viktigare att positionera sig rätt i kundens medvetande för att uppnå den önskade imagen. Nuförtiden räcker det inte längre att erbjuda funktionella värden utan även de emotionella har fått en betydande roll för kundens uppfattning av företaget. LÄS MER