Sökning: "zebu"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet zebu.

 1. 1. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Zebastian Cederblad; [2019]
  Nyckelord :Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. LÄS MER

 2. 2. Grazing behavior of Ankole and Boran cattle in an improved herding production system

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Susanna Räisänen; [2014]
  Nyckelord :grazing behavior; tropical conditions; ankole; boran; cattle; human-animal interactions; herded cattle; grazing behaviour;

  Sammanfattning : To be able to provide the growing human population with food, the productivity of the animals as well as land use needs to be improved and intensified. Hence, understanding the behavior of animals is crucial both for animal welfare and productivity as well as the management of the cattle. LÄS MER

 3. 3. Traditional milk production in cattle in a semi-arid area in Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Louise Juhlin; [2013]
  Nyckelord :mjölkproduktion; mjölkningsstrategi; zebu; maasai; milk production; milking strategy;

  Sammanfattning : Livestock of pastoralists provide meat, milk, blood, dung and are useful for transportation purposes. In semi-arid and arid areas with very low precipitation the herder must often walk far distances to feed the livestock. This affects the animals’ production, especially of milk. LÄS MER

 4. 4. Bovin tuberkulos : smittvägar mellan människa och nötkreatur på den östafrikanska landsbygden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ida Lindgren; [2011]
  Nyckelord :Bovin tuberkulos; M. bovis; Zoonotisk tuberkulos; Östafrika; Prevalens; Riskfaktorer;

  Sammanfattning : Tuberculosis is one of many infectious diseases in the world and is responsible for a large number of human deaths each year. The cause is Mycobacterium ssp included in the tuberculosis-complex, there among Mycobacterium bovis and Mycobacterium tuberculosis. Infection with M. LÄS MER

 5. 5. Investigating genetic variability within specific indigenous Indonesian cattle breeds

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Camilla Mannich Uggla; [2008]
  Nyckelord :DNA; mitochondria; microsatellites;

  Sammanfattning : Evolution is the source of the huge variation between and within species worldwide. All species are related to each other through a common origin and new species will develop in the future from the existing species nowadays. LÄS MER