Sökning: "zelda"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet zelda.

 1. 1. Dans le monde des « clodos », « clébards » et « cainfris ». La traduction de l’argot français dans Vernon Subutex de Virginie Despentes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Zelda Tuvesson; [2020-02-10]
  Nyckelord :franska; Argot; slang; standardisation; stratégies de traduction; traductologie descriptive; translation strategies; descriptive translation studies;

  Sammanfattning : Slang , sometimes referred to as a social variation in language, can be a challenge for thetranslator due to its rapid evolution and lack of equivalences in the target language. This paperexamine the translation of slang and the phenomenon of standardization through the Swedishtranslation of the French author Virginie Despentes’s novel Vernon Subutex 2 . LÄS MER

 2. 2. Appraise Stress with Kindness: An Exploration of Predictors to Perceived Stress in White-collar Workers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Zelda Jägryd; Jenny Månsson; Hedvig Ödahl; [2020]
  Nyckelord :perceived stress; identity threat; fear of negative evaluation; self-compassion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många individer upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen. Denna uppsats avser att utforska sambandet mellan olika aspekter som påverkar arbetsrelaterad stress i organisationer. Studien undersöker sambandet mellan fem individuella variabler: identitetshot, rädsla för negativ evaluering, självmedkänsla, arbetsposition och genus. LÄS MER

 3. 3. Spel och lärande : Hur den nya spelaren möter“The Legend of Zelda: Ocarina of Time”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Olof Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TV- och datorspel är ett medium som intresserat mig under hela mitt liv. Spelindustrinomsätter mer pengar än både filmindustrin och musikindustrin, och engagerar människorsuppmärksamhet till en grad som en lärare lätt avundas. Inuti spelen såväl som ikring demförmedlas kunskaper och färdigheter. LÄS MER

 4. 4. Svaga och hjälplösa kvinnor i Huryle : En kvalitativ studie om framställningen av kvinnor i spelserien The Legend of Zelda

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :William Lind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spelbranschen är en av de snabbast växande marknader men den är också kritiserad för att vara mansdominerad och sexistisk. Tidigare forskning om genus inom spel, visar att en majoritet av spelutvecklare är män och en effekt av detta är att spelen många gånger är gjorda för just män. LÄS MER

 5. 5. Analys av musiken i Ocarina of Time : En studie i att lära sig musikteori med spelmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :JONATHAN WANNEBY; [2019]
  Nyckelord :musikanalys; The Legend of Zelda; Ocarina of Time; Koji Kondo; tv-spelsmusik; spelmusik; datorspel; kyrkotonarter; komposition; musikundervisning;

  Sammanfattning : Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. LÄS MER