Sökning: "zelda"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet zelda.

 1. 1. Analys av musiken i Ocarina of Time : En studie i att lära sig musikteori med spelmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :JONATHAN WANNEBY; [2019]
  Nyckelord :musikanalys; The Legend of Zelda; Ocarina of Time; Koji Kondo; tv-spelsmusik; spelmusik; datorspel; kyrkotonarter; komposition; musikundervisning;

  Sammanfattning : Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Zelda Title Theme : Plankning, analys och arrangering av NES-komposition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Augustsson; [2019]
  Nyckelord :tv-spel; plankning; musikanalys; komposition; NES; zelda;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skapades med målet att utforska musik från Nintendo Entertainment System–spel (NES) med ett musikteoretiskt och musikterminologiskt perspektiv. Det analyserade stycket är Title Theme från The Legend of Zelda (1988). Bakgrundskapitlet tar upp de verktyg kompositörerna hade att arbeta med som NES:s ljudkort och loopar. LÄS MER

 3. 3. Gotta go fast: Measured rationalities and rational measurements in the context of speedrunning

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Audit culture; autonomy; communities of practice; Diablo 2; Habermas; instrumental rationality; Legend of Zelda: Ocarina of Time; Max Weber; Prey; speedrunning;

  Sammanfattning : This thesis studies the Weberian notion of rationality in the context of speedrunning and the speedrunning community. By contrasting the instrumental rationality of the speedrunning practice with the value-oriented rationality of the community, it crystallizes the difference between "performing the metrics" as an extension of community values and as a function of externally imposed constraints. LÄS MER

 4. 4. Köttet i politiken - vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zelda Tuvesson; [2017]
  Nyckelord :klimatförändringspolitik; köttkonsumtion; politiska styrmedel; argumentativ diskursanalys; Maarten A. Hajer; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a discourse analysis of the Swedish political debate about management control measures for the reduction of the Swedish meat consumption. The debate exemplifies the role of language in political debates, with focus on how policy-making depend on the creation and definitions of problems. LÄS MER

 5. 5. Demokratiska möten i skolan : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Johanna Langhorst; [2016]
  Nyckelord :Demokrati; yttrandefrihet; relationell pedagogik; situerat lärande; 2 barnkonventionen; elevinflytande; elevdemokrati;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur demokrati kan skapas i skolmiljön, vad som styr demokratisynen i den svenska skolan och hur dokument och lagar påverkar lärares och elevers demokratiska möten i skolan. Detta belyses genom kvalitativa studier av litteratur kring styrdokument och lagar, den progressiva pedagogikens demokratisyn, djupintervjuer med lärare som anser att demokrati i skolmiljön är avgörande för skolans roll i samhället, samt tidigare forskning och kompletterande källor. LÄS MER