Sökning: "zestful"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet zestful.

 1. 1. Check your ego at the door : En intervjustudie om prestige vid musikundervisning 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Evelina Höglund; [2020]
  Nyckelord :prestige; valuation; praxis; traditional music; classical music; music teaching; hermeneutics; interviews; prestige; värdering; praxisgemenskap; folkmusik; klassisk musik; musikundervisning; hermeneutik; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att vidga förståelsen för hur olika instrumental- och ensemblelärare inom klassisk musik och folkmusik upplever prestige. Detta undersöks i deras roller som både musiker och musiklärare. Därtill undersöks hur dessa musiklärare arbetar förebyggande mot negativ prestige i musikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Matematikdidaktiska val En argumentationsanalys av det lustfyllda lärandet Mathematics education choice An argumentation analysis of a zestful learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helén Persson; [2015]
  Nyckelord :argumentation analysis; choice; learning mathematics education; zestful;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to present arguments concerning a zestful learning for children ages 6-9 in mathematics. Four books in mathematics has specifically been analyzed to investigate what is written concerning a zestful learning. By means of an argumentation analysis within a qualitative text analysis the arguments are put forth. LÄS MER

 3. 3. Matematikdidaktiska val En argumentationsanalys av det lustfyllda lärandet Mathematics education choice An argumentation analysis of a zestful learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helén Persson; [2015]
  Nyckelord :argumentation analysis; choice; learning mathematics education; zestful;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to present arguments concerning a zestful learning for children ages 6-9 in mathematics. Four books in mathematics has specifically been analyzed to investigate what is written concerning a zestful learning. By means of an argumentation analysis within a qualitative text analysis the arguments are put forth. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på estetikens betydelse för självförtroendet och hur de arbetar med estetiken i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Nina Söderberg; [2009]
  Nyckelord :aesthetic; creativity; educationist; self-confidence;

  Sammanfattning : Educators have an importance for the pupil’s progress, where the individual adjustment tutoring is varying. The pupil’s self-confidence is also individual and can be affected by the humans in the society. To find every pupil’s knowledge and enjoy creating and learning is a big part of an educator’s work. LÄS MER