Sökning: "zirkoniumdioxid"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet zirkoniumdioxid.

 1. 1. Fracture strength of monolithic high and low translucent Y-TZP crowns with different thicknesses

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Philip Arneryd; Annika Kindblom; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte. Att jämföra hållfastheten hos fullanatomiska monolitiska hög- och lågtranslucenta kronor av Y-TZP (yttriastabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid) i olika tjocklekar.Material och metod. 80 standardiserade kronor skapades utifrån en mastermodell av underkäkens första molar. LÄS MER

 2. 2. Brottseghet hos högtranslucent yttriumoxidstabiliserad zirkoniumdioxid (Y-TZP) beroende på grundfärg

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Johan Christensen; Lars Ljungberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ytbehandlingsmetoder och deras påverkan av bindningsstyrkan mellan translucent Y-TZP och ett adhesivt cement

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Kholod Kafafi; Svitlana Hes; [2014]
  Nyckelord :Ytbehandling; Translucent Y-TZP; Tribokemisk kiseltäckning; Sandblästring; microstavar;

  Sammanfattning : SammanfattningInledningTranslucent yttriumoxidstabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid (Y-TZP), med dess estetik och höga hållfasthet är ett vanligt materialval i samband med protetisk behandling. Oxidkeramer innehåller inte kiseloxid som främjar kemisk bindning vid adhesiv cementering men det finns olika ytbehandlingsmetoder som kan öka bindningsstyrkan mellan Y-TZP och adhesiva cement. LÄS MER

 4. 4. Högtranslucent respektive traditionell zirkoniumdioxids abrasiva inverkan på emalj i jämförelse med fältspatsporslin

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Peter Wiberg; [2013]
  Nyckelord :Högtranslucent zirkoniumdioxid; Traditionell zirkoniumdioxid; Emalj; Abrasion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utvärdera om högtranslucent zirkoniumdioxid abraderar mer på naturlig emalj jämfört med traditionell zirkoniumdioxid och fältspatsporslin.Material och metod: Provkroppar till tre materialgrupper av måtten 20mm x 10mm x 5mm togs fram (n=3) och bestod av högtranslucent zirkoniumdioxid som färgades, glansbrändes och polerades (HTZ), traditionell zirkoniumdioxid som polerades (ZIR) och en kontrollgrupp med fältspatsporslin som glansbrändes (FP). LÄS MER

 5. 5. Fracture resistance of porcelain-veneered gold-alloy and zirconia molar crowns

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Eddie Nilsson; Marko Drazic; [2013]
  Nyckelord :Crowns; Dental Stress Analysis; Dental Veneers; Materials Testing; Metal Ceramic Alloys; Zirconium;

  Sammanfattning : AbstraktSyfte:Studiens syfte var att utreda maxlasttoleransen mellan yttria-stabiliserad zirkoniumdioxid- (Y-TZP) och metallkeramiska- (MC) molarkronor med en ny design på in vitro belastningsformen. En stålkula användes för att utöva last på kusparna istället för i fissuren för att framställa en sprickbildning liknande den som ses kliniskt. LÄS MER