Sökning: "zlatan"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet zlatan.

 1. 1. Skam - En blivande klassiker i svenskundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zlatan Azinovic; [2019]
  Nyckelord :Skam; tv-serier; populärkultur; svenskundervisning; rörliga bilder;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks vad tv-serier, och framförallt Skam har för didaktisk potential och om eleverna lär sig något av att arbeta med Skam utifrån kursplanen i svenska. Lärare bör ha kunskap och ett intresse om vilka texter som väcker ett känslomässigt engagemang och som utvecklar eleverna. LÄS MER

 2. 2. Konceptstudie av lastbärande kompositgolv för stadsbuss

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Axel Lundkvist; Zlatan Ramic; Tamas Vass; Erik Piscator; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trenden i fordonsindustrin mot mer bränsleeffektiva fordon kräver att alla komponenter är så lätta som möjligt samtidigt som de möter andra krav som styvhet och hanterbara kostnader. Studiens syfte var att undersöka möjligheten att ersätta mellanchassit i en lågentrébuss från Scania. LÄS MER

 3. 3. Segregation and Territorial Stigmatisation in Western European Cities under an identity perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Suzanne Chibli; [2018]
  Nyckelord :urban segregation; territorial stigmatisation; identity; identity strategies theory; suburbs; Rosengård; Vaulx-en-Velin; Zlatan Ibrahimovic; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore and compare the segregation and the stigmatisation of inhabitants living in so-called ‘disadvantaged neighbourhoods’ through an identity perspective in the two cities Malmö (Sweden) and Lyon (France). I demonstrate that in addition to income factor, identity participates in territorial stigmatisation and reinforces urban segregation, that is the progressive clustering of certain populations in specific neighbourhoods. LÄS MER

 4. 4. "Zlatan tränar ju fortfarande frisparkar" : En kvalitativ studie om kompetensutvecklingens roll inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rebecca Gustavsson; Julia von Wendel; Jessica Widén; [2018]
  Nyckelord :Capacity building; Motivation; Loyalty; Company culture and Internal marketing.; Kompetensutveckling; Motivation; Lojalitet; Företagskultur och Intern marknadsföring.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka kompetensutvecklingens roll inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen samt hur den påverkar de anställdas motivation och deras lojalitet till företaget.  Forskningsfrågor:  Hur använder ledningen inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen kompetensutveckling för att motivera sina anställda? Hur påverkar kompetensutveckling serviceanställdas lojalitet till företaget inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen?  Finns det några särskiljande karaktärsdrag för kompetensutveckling inom dagligvaruhandeln respektive möbelbranschen? Metod: Studiens empiriska data utgår från tio stycken intervjuer med anställda i olika positioner inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen samt experter inom kompetensutveckling. LÄS MER

 5. 5. “Ibrahimović vs Svensson” : En komparativ diskursanalys av de svenska rikstidningarnas framställning av svenska fotbollsspelare med utländska respektive inhemska namn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lo Hägerfelth; [2018]
  Nyckelord :Journalism; media; sports; football; soccer; Sweden; racism; hegemony; national identity; framing; Journalistik; media; sport; idrott; fotboll; Sverige; rasism; hegemoni; nationell identitet; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : In January 2018 the france tv-channel Canal Plus broadcasted a documentary where the swedish football player Zlatan Ibrahimović contributed in an interview, claiming that there is "under-cover"-racism in the swedish sports media. My purpose with this studie was to examine if that's true, if swedish media treat swedish football players with foreign names different then swedish football players with swedish names. LÄS MER