Sökning: "zolpidem"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet zolpidem.

 1. 1. Behandling med Valeriana eller Zolpidem för bättre sömn hos personer med insomni?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helen San; [2019]
  Nyckelord :Behandling med Zolpidem; Behandling med Valeriana; Insomni;

  Sammanfattning : Sömnstörningar beror på störningar av de faktorer som normalt leder till sömn, där individen har svårigheter att somna och upplever då sömnlösa nätter. Sömnstörningar är vanligt förekommande i befolkningen och förekommer i olika former där insomni (sömnlöshet) är den typ som detta arbete har baserats på. LÄS MER

 2. 2. Behandling av insomni : med kognitiv beteendeterapi, zopiklon eller zolpidemi monoterapi eller i kombination

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Fanny Ledel; [2017]
  Nyckelord :KBT; zolpidem; zopiklon; insomni;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pharmaceuticals leaching from biosolids amended soils

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Anastasia von Hellens; [2015]
  Nyckelord :biosolids; pharmaceuticals; leaching; soil texture; correlation analysis; physiochemical properties;

  Sammanfattning : Biosolids are currently applied on arable land in order to recirculate nutrients from urban areas. Biosolids have been reported to contain organic con-taminants such as pharmaceuticals; thereby the impact of spreading of bio-solids on the environment has to be investigated. LÄS MER

 4. 4. Hur inverkar sömnmedel i form av bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade medel på dagtrötthet och frakturrisk hos äldre?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Nelly; [2008]
  Nyckelord :Sömnmedel; bensodiazepiner; bensodiazepinbesläktade medel; äldre;

  Sammanfattning : Insomnia is getting more prevalent with age, both because of natural changes in the sleep pattern and because of increased morbidity. It can cause dysfunctioning and sedation during the day. Therefore it is often treated with hypnotics. LÄS MER