Sökning: "zonindelning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet zonindelning.

 1. 1. Effektiviserad inlagring för ökat kapacitetsutnyttjande : En fallstudie vid Piteå Hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Brunström; [2019]
  Nyckelord :Lager; Lagerlayout; Lagringsprinciper; Materialhantering;

  Sammanfattning : Under första kvartalet 2018 ökade industrins totala lager med 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en uppgång med 3,5 volymprocent. Statistik gällande pappersindustrin visar också en tydlig produktionsökning under 2018. Den ökade lagervolymen kan därför förklaras av en ökad efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Strandskyddet inifrån : Individ, egendom och plats

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Martin Lindmarker; [2018]
  Nyckelord :property; place; zoning; archipelago; land use; egendom; plats; zonindelning; skärgård; markanvändning;

  Sammanfattning : This thesis asks how Swedish shore protection and its effect on usage and ownership of property can be understood from the perspective of individuals’ attachment to place. The theoretical run-down indicates the relevance of a geographical perspective when discussing property. LÄS MER

 3. 3. Coffice – kontor och café i ett

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Rydfjäll; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; coffice; zonindelning; avskildhet; social kognition; informationsdesign;

  Sammanfattning : Ett coffice är en plats där café och kontor samverkar för att fungera som en alternativ kontorsplats för de som har behov av det. Det kan vara frilansare, kreatörer, studenter eller egna företagare som inte har möjlighet eller viljan att hyra en egen lokal. LÄS MER

 4. 4. Fyrfältsmodellens konsekvenser för folkbibliotekets ljudmiljö : tänkbara utmaningar och sätt att hantera dessa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Ljudmiljö; folkbibliotek; four spaces; buller; akustik; läsning; samtal; planlösning; zonindelning.;

  Sammanfattning : This study examines the Four Spaces Model, from a sound environment perspective. It raises two questions: 1) What are the challenges for The Four Spaces Model, in terms of soundscape, when it is implemented into public libraries? 2) How can the challenges be managed? There has been used a variation of methods, included using an article about The Four Spaces Model, the Danish homepage “Modelprogram for folkebiblioteker”, as well as visiting three Swedish public libraries. LÄS MER

 5. 5. Lärande genom kommunikation och digital mediering i det aktivitetsbaserade kontoret.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fatin Aljadri; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat; aktivitetsbaserat kontor; Aktivitetsbaserad arbetsplats; lärande på arbetsplats; sociokulturella perspektivet; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I ett samhälle som ständigt utvecklas sker en hel del förändringar på arbetsplatsen. Dessa förändringar kan innebära omorganisering, omstrukturering och ändringar i kontorsmodellen. Den här studien är en kvalitativ forskning genomförd i företag som har genomgått förändringen till aktivitetsbaserade kontor. LÄS MER