Sökning: "zoning process"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden zoning process.

 1. 1. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 2. 2. Örebromodellen : En studie om Örebros markanvisnings- ochdetaljplaneringsprocess

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonathan Blidhem; Stefan Berg; [2019]
  Nyckelord :The Örebro-model; Land allocation; Municipal planning; Zoning; Residential development; Örebromodellen; Markanvisning; Detaljplan; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har utbudet och efterfrågan på bostäder varit väldigt debatterat. Detuppstod en bostads-politisk debatt där många kommuner blev kritiserade över hur dettahanteras. LÄS MER

 3. 3. Bygglov och markrättigheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Bygglov; bygglovsprocess; bygglovsprövning; markrättighet; servitut; äganderätt; byggnadsnämnd; civilrätt; offentlig rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om någon vill ändra användningen av en byggnad, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Beslut om bygglov fattas av byggnadsnämnden. Om den sökta åtgärden vidtas utanför detaljplan skall alltid sakägare höras och ges tillfälle att yttra sig. LÄS MER

 4. 4. Bygglov och markrättigheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Bygglov; bygglovsprocess; bygglovsprövning; markrättighet; servitut; äganderätt; byggnadsnämnd; civilrätt; offentlig rätt Building permits; building permits process; building permits inspection; land rights; easement; property rights; building department; civil law; public law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : To change the features of a existing building or to build a new building a building permit is needed. The building department at the municipality decides about building permits. The building departments inspection of the applied building permit are a public law inspection and are limited by the Planning and Building Act. LÄS MER

 5. 5. Magmatic Sources and Processes Recorded by the Volcanics from the Izu Bonin Rear Arc

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :John Owen Edgar; [2017]
  Nyckelord :Izu-Bonin; plagioclase; magma; strontium; thermobarometry; rear arc; Izu-Bonin; plagioklas; magma; strontium; termobarometri; bakbåge;

  Sammanfattning : The Izu rear-arc volcanism was investigated by IODP EXP350 in spring 2014. A total stratigraphy of1800 m was drilled, and contains volcaniclastic material within tuffaceous mudstone. LÄS MER