Sökning: "zoologi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet zoologi.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. Hur man skapar ett filmmonster : En analys av creature design inom sci-fi-skräck

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Johan Ströman; [2018]
  Nyckelord :Creature Design. Narrativ funktion. Complex discovery plot;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks creature design samt narrativ teori kring skräckfilmer för att ta reda på hur man kan skapa filmmonster vars utseende kan berätta och föra fram en fängslande historia. Ett väldesignat monster lever kvar i publikens minnen, och skapar ikoner för sin tidsperiod eller sin genre. LÄS MER

 3. 3. Elevers intresse för Naturvetenskap : En överblick av elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena och intressets implikationer för undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Axel Gustaf Hadar Selhammar; [2017]
  Nyckelord :student interest; science education; age comparison; primary education; review;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur elevers intresse för naturvetenskap i skolan förändras under skoltiden. Den utvalda litteraturen omfattar artiklar skrivna i ett flertal länder och beskriver enkäter, intervjuer, två litteraturstudier samt två studier vilka analyserar elevers egna frågor om naturvetenskap insända till ett teveprogram samt en tidning om naturvetenskap för barn och unga. LÄS MER

 4. 4. The effects of early stress on life-time strategies of behaviour and coping in chickens ( Gallus gallus )

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Zoologi

  Författare :Barry Macdonald; [2011]
  Nyckelord :stress; spatial learning; domestic chicken; heritability;

  Sammanfattning : Stress is often an important consideration for animal welfare. A number of factors can contribute to stress in domestic animals, most notably thoseused in food production. We investigated the effects and heritability of stress in domestic chickens (Gallus gallus). LÄS MER

 5. 5. Teat position and personality in piglets, Sus scrofa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Zoologi

  Författare :Nathalie Johansson; [2011]
  Nyckelord :Pig; Personality; Teat position; Dispute; Novel object; Piglet; Sus scrofa;

  Sammanfattning : In order to investigate if difference in personality is depended on the teat positions in piglets, Sus scrofa, 63 piglets, from 21 litters, were studied. The piglets were at an age between 9 and 31 days. LÄS MER