Sökning: "zoology"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet zoology.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. A Search for Neonicotinoid Binding Sites in the Optic Lobes of Honeybees and Blowflies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Ashley Hulcoop; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Neonicotinoid insecticides are agonists to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brains of insects. At sub-lethal doses these chemicals cause behavioral abnormalities in several bee species, reducing overall fitness. nAChRs expressed in the optic lobes of insects bind neonicotinoids, thus may be involved in these behavioral changes. LÄS MER

 3. 3. The role of odor receptor protein Or22a in Drosophila melanogaster oviposition and the response spectra of chimeric receptor protein Or22a-b

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The fruit fly Drosophila melanogaster has a well-studied olfactory system. A crucial part of the olfactory system is the olfactory sensory neurons (OSNs). One type of these OSNs, Ab3a, expresses the Odor receptors (ORs) Or22a and Or22b. LÄS MER

 4. 4. Elevers intresse för Naturvetenskap : En överblick av elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena och intressets implikationer för undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Axel Gustaf Hadar Selhammar; [2017]
  Nyckelord :student interest; science education; age comparison; primary education; review;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur elevers intresse för naturvetenskap i skolan förändras under skoltiden. Den utvalda litteraturen omfattar artiklar skrivna i ett flertal länder och beskriver enkäter, intervjuer, två litteraturstudier samt två studier vilka analyserar elevers egna frågor om naturvetenskap insända till ett teveprogram samt en tidning om naturvetenskap för barn och unga. LÄS MER

 5. 5. Forskare, jägare, kolonisatör

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Lukas Sjöström; [2013]
  Nyckelord :Africa; Brehm; Colonialism; Cultural semiotics; Imperialism; Natural history; Scientific racism; Skinner; Tierleben; Zoology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Forskare, jägare, kolonisatör examines Tierleben, German naturalist Alfred Brehm's magnum opus, with the purpose of discussing the work's relationship to colonial attitudes towards Africa prevalent in Europe at the time of its writing. The focus has been in examining how the nature of Africa, the European colonial presence and the relationship between European, African and animal are depicted in the text. LÄS MER