Sökning: "zooplankton"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet zooplankton.

 1. 1. Stickleback diets in bays along the northen Baltic Sea

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Douglas Skarp; [2019]
  Nyckelord :stickleback; perch larvae; predation; competition; bay;

  Sammanfattning : Coastal populations of perch (Perca fluviatilis) in the Baltic Sea has declined substantially the last decades while the populations of three-spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) has increased rapidly during the same time period. Earlier studies have suggested that predation on perch larvae and or competition from sticklebacks are the causes behind the decline in perch. LÄS MER

 2. 2. Hur plast påverkar valar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Clern; [2019]
  Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER

 3. 3. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER

 4. 4. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Runesson; [2019]
  Nyckelord :Anisakis; fisk; förekomst; epidemiologi; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka prevalensen av Anisakis spp. hos fiskar i olika vatten och hav samt vad som kan orsaka dess förekomst. Anisakis spp. är ett globalt spritt släkte av nematoder som i olika stadier i livscykeln infekterar en rad arter av zooplankton, fiskar och valar. LÄS MER

 5. 5. Effekten av vägsalt på djurplankton : - ett sötvattensexperiment i oligotrofa och eutroa vatten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Möller; [2019]
  Nyckelord :Djurplankton; vägsalt; eutrofiering; förorening; näring.;

  Sammanfattning : Pollution or changes in abiotic factors can be stressful if they exceed a species tolerance level, it can for example prevent the species ability to reproduce and disperse. High nutrition- and salt levels may be limiting for species in higher concentrations and affects all species since indirect, interactive and additive effects of high nutrient or salt levels lead to changes in the community structures. LÄS MER