Sökning: "zooplankton"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet zooplankton.

 1. 1. Nitrogen runoff, constructed wetlands and the effect on catch of fish in the Öresund strait

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Saga Hedstigen Sundblad; [2020]
  Nyckelord :seafloor oxygen demand; fish catch; constructed wetland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication and low dissolved oxygen levels are spreading all over the world, causing changes in fish distribution and decline in fish abundance and catch of fish. This study assesses the current nitrogen (N) surface runoff to the Öresund strait, the seafloor oxygen demand it cause, the subsequent effect on fish catch, and the constructed wetland area needed to retain current N loads. LÄS MER

 2. 2. Spatial patterns of zooplankton communities In Swedish mountain and boreal lakes.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Juan Manuel de la Quintana; [2020]
  Nyckelord :Lake; zooplankton; phytoplankton; DOC and DIN:TP.;

  Sammanfattning :     Zooplankton is crucial for lake ecosystems as it is an important component in most of the food webs of these ecosystems. However, environmental changes have caused reductions in ecosystems nutrients and stoichiometry, which directly affects phytoplankton’s development and quality. LÄS MER

 3. 3. Stickleback diets in bays along the northen Baltic Sea

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Douglas Skarp; [2019]
  Nyckelord :stickleback; perch larvae; predation; competition; bay;

  Sammanfattning : Coastal populations of perch (Perca fluviatilis) in the Baltic Sea has declined substantially the last decades while the populations of three-spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) has increased rapidly during the same time period. Earlier studies have suggested that predation on perch larvae and or competition from sticklebacks are the causes behind the decline in perch. LÄS MER

 4. 4. Hur plast påverkar valar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Clern; [2019]
  Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER

 5. 5. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER