Sökning: "zoroastrism"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet zoroastrism.

 1. 1. Skilda frälsare i samma kläder : En studie om Mithras och Messias funktioner och likheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Gustaf Ljung; [2013]
  Nyckelord :Zoroastrism; Judendom; Mithra; Messias; Avesta; Talmud; Frälsargestalt; Ackulturation;

  Sammanfattning : It has since long been noticed that savior figures from different religions have reminded of each other, and there are different theories trying to explain why. This study examines religions operating in the same culture, and in this case, judaism and zoroastrianism, and their influence on each other. LÄS MER

 2. 2. Haoma : en religiös rusdryck

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Ulrica Söderlind; [2009]
  Nyckelord :haoma; haomaritual; haomadryck; rusdryck; trans; mystik; rituell droganvändning; Avesta; zoroastrism; Zoroaster; cannabis;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Haoma som religiös rusdryck. Inom den rådande forskningen, både nationellt och internationellt har riter och rus påverkan ägnats mycket uppmärksamhet, detta gäller även för Haomadrycken. LÄS MER