Produktutveckling för behandling av artros i hemsjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Eva Nilssson; [2020]

Nyckelord: Artros; produktutveckling;

Sammanfattning: Artros är en av de största folksjukdomarna, och det drabbar 25% av befolkningen i Sverige som är över 55 år. Trots att artros är en vanlig sjukdom så är den på många sätt förbisedd, i förhållande till hur många som lider av artros och vad den kostar individer och samhället. Artros beror på obalans mellan nedbrytningen och uppbyggnaden av ledbrosket och kan förekomma i kroppens samtliga leder, men det är vanligast att det drabbar knäled, höftled, och handens leder. Symptom är att lederna är svullna och mycket ömma eller stela.Artroshjälpens Ulf Gustafsson har lång erfarenhet av en alternativ behandlingsmetod för personer med artros. Metoden använder sig av frekvensbehandling via akupunkturpunkterna i kroppen vid behandlingen. Behandlingen går till som så att man via IR-ljus och blått ljus samt magnetiska frekvenser behandlar det skadade området.Syftet med projektet är att utveckla Artroshjälpens utrustning till en högre användarvänlighet som gör det möjligt för personer med artros att använda den själva i hemmet. Fokuset ligger på att förändra maskinens gränssnitt och yttre för att skapa en hög användarvänlighet som tar hänsyn till användarnas symptom och fysiska begränsningar. Detta projekt innefattar inte att programmera gränssnitt till någon display eller liknande; det rör sig bara om det fysiska gränssnittet av utrustningen.För att skapa en god förståelse för personer med artros söktes det i befintlig litteratur och så genomfördes ett antal intervjuer med personer om lider av artros. Hälften var personer som tagit del av Ulf Gustavssons behandling och den andra halvan hade inte det. Intervjuerna gjordes för att få en djupare och mer personlig förståelse om artros som inte enbart kunde hämtas från befintlig litteratur.Därefter genererades idéer, i form av skissande i kombination med skissmodellerna samt 3D-modeller som togs fram i programmet SolidWorks. Det koncept som var mest lämpligt består av två separata delar som bestod av två diodhus där dioderna och elektroniken, batteri med mera är inhysta i diodhusen. Diodhusen är sedan placerade i ett textilt hölje som med hjälp av kardborreband kan säkras till kroppen, till exempel hand, knä med mera. En prototyp av detta koncept framställdes därefter, med ambitionen att återknyta med det personer med artros som tidigare hade intervjuats. Feedbacken som gavs på prototypen togs tillvara på för att skapa en slutlig prototyp.Prototypen är möjlig att reproducera, men det finns utrymme för förbättringar. Innan prototypen kan gå till produktion behöver produktens dimensioner som sagt ses över, samt de tillverkningsmetoder som behövs för att producera den. När dessa förbättringar är utförda kan produkten vara möjlig att producera och där igenom hjälpa de personer som lider av artros med en alternativ metod och med det ge dem en drägligare vardag med en högre livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)