Konsten att gilla läget : En kvalitativ undersökning om gymnasieelevers misslyckade skolgång

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Johan Tellbom; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)