Kommunikation i äldrevården

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Författare: Åsa Kjörling; [2022]

Nyckelord: språk; Covid19; kommunikation; äldrevård; makt; genus;

Sammanfattning: I denna uppsats kommer jag belysa och problematisera den inverkan covid-19 har haft på kommunikationen inom äldrevården. De restriktioner som infördes kom till för att skydda de äldre från smittspridning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)