Ett evighetsarbete - den lärorika resan : en sångerskas kamp med prestationsångest

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Mitt arbete handlar om att bearbeta den prestationsångest som uppstår vid soloframträdanden genom att utforska olika metoder i förberedelse och övning, samt att få en förståelse för vad som ger bäst resultat. Med hjälp av studier av olika metoder, analys och dokumentation av sång och mental träning, vill jag utveckla självsäkerhet och trygghet i mina framföranden. Efter att ha genomfört ett liveframträdande live i ensemble, en audition och en livestreamad solistisk konsert, var min förhoppning att kunna finna verktyg för att ta mig an min examenskonsert och att jag på vägen hade lärt mig knep och mentala hjälpmedel så att jag kunde genomföra konserten med självsäkerhet och glädje i framförandet. Mitt arbete resulterade i mindre stresspåverkan, bättre självförtroende samt bättre sångteknik under mina framträdanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)