Automatisering av kvalitetstest på en drossel : En helhetslösning åt företaget Tramo-ETV

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

Sammanfattning: En drossel genomgår ett högspänningstest och ett induktanstest för att kvalitetssäkras. Studien tittar på hur en automatisering av de två testen kan ske samt hur det påverkar Tramo-ETV.Drosseln är en typ av spole som kan dämpa störningar, skydda mot transienter eller återställa fasvinkeln vid kapacitiv last. För att automatisera testningen används en PLC som styr och arbetar tillsammans med annan elektroteknisk utrustning. En tidsbesparing på 27,29 sekunder erhålls, Tramo-ETV tjänar även in 143 660 kr och investeringen väntas återbetala sig om knappa 18 månader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)